กำลังโหลด

ผ้าปักชาวไทยภูเขาเอาฝ้ายไปแลกฝิ่น

อนัฆ นวราช2010

Queen Sirikit Museum of Textiles

Queen Sirikit Museum of Textiles
Bangkok, ไทย

ดูการเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ
ลอง

หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ ทรงมีพระราชดำริช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งเพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำและประกอบอาชีพอื่นทดแทนการปลูกฝิ่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาทอผ้าฝ้ายหรือ ปักผ้าตามความถนัดของแต่ละเผ่าและทรงรับซื้อไว้ ทั้งยังมีพระราชดำริให้ขยายขนาดผืนผ้าปักเพื่อประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ซึ่งผ้าปักชาวไทยภูเขาในโครงการศิลปาชีพทุกชิ้นยังรักษาเอกลักษณ์การเย็บปักด้วยมือเอาไว้จนถึงปัจจุบัน

แสดงน้อยลงอ่านเพิ่มเติม
  • ชื่อ: ผ้าปักชาวไทยภูเขาเอาฝ้ายไปแลกฝิ่น
  • ผู้สร้าง: อนัฆ นวราช
  • วันที่สร้าง: 2010

แนะนำ

หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์