กำลังโหลด

พระราชสาสน์จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงประธานาธิบดีแฟรงคลิน เพียร์ซ

1856-06-10

Queen Sirikit Museum of Textiles

Queen Sirikit Museum of Textiles
Bangkok, ไทย

พระราชสาสน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดุจดังประตูที่เชื่อมต่อระหว่างธรรมเนียมของราชสำนักและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกเริ่ม แสดงให้เห็นถึงความสูงศักดิ์อันเป็นไปตามรูปแบบพระราชสาสน์ของราชสำนักสยาม อันประกอบด้วยพระราชปรารภและคำลงท้าย ซึ่งใช้สำนวนภาษาสละสลวย แสดงถึงการมีวาทศิลป์ในการเจรจา สื่อถึงความให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างราชอาณาจักรสยามและสหรัฐอเมริกา

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่๑๙ ราชอาณาจักรสยามจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ในการรับพระราชสาสน์ในพระมหากษัตริย์หรือสารจากประมุขของประเทศ เนื่องจากชาวสยามถือกันว่าเป็นตัวแทนของประมุข ด้วยเหตุนี้ ในการรับพระราชสาสน์เหล่านี้ จะต้องดำเนินการตามพิธีการที่จำเป็นทั้งหมดในการรับเสด็จพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานลายพระหัตถ์ไปยังประธานาธิบดีเจมส์ บูแคนัน (พ.ศ. ๒๓๓๔-๒๔๑๑) โดยทรงอธิบายถึงพิธีการในการรับสารจากประธานาธิบดีว่า

“แล้วก็ได้นั่งในชุมนุมพร้อมกับพระราชวงษานุวงษ แลท่านเสนาบดีที่มียศบันดาศักดิ์ใหญ่ ๆ ได้ว่าราชการแผ่นดินอยู่ในพนักงานนั้น ๆ ได้แต่งตัวเตมตามยศออกรับโดยเคารพยนับถือ เหมือนดังว่าเมื่อปริไสเดนต์ยุไนติศเตศได้มาเยี่ยมเยียนพระมหานครนี้”

ในปัจจุบัน สิ่งของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีที่องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ และบางชิ้นปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว เพื่อทำให้วัฒนธรรมสยาม และความสัมพันธ์ในช่วงเริ่มแรกระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ในแง่มุมต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์

แสดงน้อยลงอ่านเพิ่มเติม
  • ชื่อ: พระราชสาสน์จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงประธานาธิบดีแฟรงคลิน เพียร์ซ
  • วันที่สร้าง: 1856-06-10
  • สถานที่สร้าง: แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
  • ขนาด: 32.0 x 19.9 cm - Framed: 49.21 x 35.88 cm
  • แหล่งที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
  • ประเภท: เอกสาร

แนะนำ

หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์