กำลังโหลด

เรือนร่างของสิ่งที่ไม่มีอยู่นั้นเป็นรูปทรงกลม, ๒๕๖๒ ภาษาไทย

นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์2019-03-03/2019-03-03

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กรุงเทพ, ไทย

ศิลปินเคลื่อนย้ายลูกแก้วปรอท หรือ Mercury Ball (วัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์) ที่แต่เดิมจัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ มาจัดแสดงในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ลูกแก้วจำลองถูกทำขึ้นเพื่อนำไปจัดแสดงในพื้นที่เดิม ผิวลูกแก้วที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นพื้นที่ที่จัดนิทรรศการและผู้เข้าชม เป็น ‘หน้าที่’ เดียวกับครั้งอดีตที่เจ้าพนักงานมองเงาสะท้อนบนลูกแก้วในห้องเสวยเพื่อถวายการรับใช้เมื่อมีพระราชประสงค์ ลูกแก้วปรอทถูกจัดวางสร้างบทสนทนากับห่วงโลหะ ๒ วงที่สลักเนื้อเพลง ลาวแพน เป็นภาษาไทยและภาษาลาว เนื้อเพลงพรรณนาถึงชีวิตชาวลาวในราชอาณาจักรสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว งานศิลปะของนิพันธ์เชื้อเชิญให้ผู้ชมย้อนเวลากลับสู่สมัยวังหน้าไปพร้อมๆ กับพินิจพิจารณาบทบาทของความเป็นพิพิธภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ถูกมองว่าเข้าถึงได้ยาก

แสดงน้อยลงอ่านเพิ่มเติม
  • ชื่อ: เรือนร่างของสิ่งที่ไม่มีอยู่นั้นเป็นรูปทรงกลม, ๒๕๖๒ ภาษาไทย
  • ผู้สร้าง: นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
  • วันที่สร้าง: 2019-03-03/2019-03-03
  • สถานที่สร้าง: กรุงเทพมหานคร
  • ประเภท: ศิลปะจัดวาง
  • สิทธิ์: นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
  • สื่อ: สื่อผสม

แนะนำ

หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์