กำลังโหลด

เวสสันดรชาดก

ไม่มีใครรู้จัก1830/1870

The James H.W. Thompson Foundation

The James H.W. Thompson Foundation
Bangkok, ไทย

Third episode, Tanakan, Gift: The horses are given away to begging Brahmins, whereupon gods disguised as deer pull the chariot until prince Vessantara, accosted by more beggars, gives away his chariot, as well.

แสดงน้อยลงอ่านเพิ่มเติม
  • ชื่อ: เวสสันดรชาดก
  • ผู้สร้าง: ไม่มีใครรู้จัก
  • วันที่: 1830/1870
  • สถานที่สร้าง: ประเทศไทย
  • วัฒนธรรม: สมัยรัตนโกสินทร์
  • ที่มา: พระนครศรีอยุธยา
  • ขนาด: w51 x h60 cm (complete)
  • ประเภท: รูปเขียน
  • สื่อ: สีน้ำและผ้า

แนะนำ

หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์