Loading

1918 – 11 november – 1928 « Trouw tot in den dood » “Fidèle jusqu’à la mort”

1928

Mundaneum

Mundaneum

1918 – 11 november – 1928 « Trouw tot in den dood » “Fidèle jusqu’à la mort” Tien jaar is het geleden dat de wapenstilstand een einde kwam stellen aan het vreeselijkste bloedbad dat de geschiedenis ooit gekend heeft. We moesten toen strijden, lijden en … dooden om recht en beschaving, maar ook om het Duitsche militarism uit te roeien. Het zou de laasteoorlog zijn!” beloofde men ons. Tien jaar zijn vervlogen, en bij de herdenking van deze 11den novemberdag vragen wij ons, -eilaas!- af: Welk nu is er geweest in het storten van uw bloed, o Broeders? Want, in plaats van affschaffing, stellen we’n verscherping vast van het militarism. Meer soldaten, meer kanonnen, meer geld en ook een langere diensttijd voor datzelfde vroeger bekampte en nu aangebeden militarism: dat is het bilan van de hedendaagsche officieele vredeaktie. En dan spreken we nog niet eens van de “verfijnde” manier waarop de gas- en chemische laatste oorlog zal gevoerd worden. Holle worden en ronkende zinnen dienen den vrede niet! Maar uw geweten, en uw wil, en vooral uwe liefde voor uwen haard, uw kroost en heel het menschdom, moeten de Phariseërs uit den vredestempel verjagen! Oud-strijders! Dat deze 10° verjaardag van den wapenstilstand bij de herinnering aan uw lijden en aan het groote offer onzer gesneuvelden, -slachtoffers van het militarism – voor u een spoorlag weze om in het broederschap van deze die het goed meenen, mee te ijveren voor een bestendigen wereldvrede! Vlaamsch Oud-Strijders – en Oud Soldatenbond De afgevaardigde-Beheerder: A. Jacobs Het dagelijksche bestuur V.O.S., de algemeene voorzitter: J. Huyberechts De algemeene bestuurder: G. Van Nuffel Drukkerij: Volksverheffing, Aalst

Show lessRead more

Details

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile