Loading

Archangel depicted as a Javanese wayang prince

Iko1925/1925

Nationaal Museum van Wereldculturen

Nationaal Museum van Wereldculturen

Een blank houten beeld op vierkante basis, voorstellende een christelijke aartsengel in de gedaante van een Javaanse wayangprins met vleugels. Hij is gezeten met de benen gevouwen, het hoofd gebogen en de handen tegen elkaar in gebedshouding. Het beeldje is Pater Vertenten in Buitenzorg, Java, op 7 februari 1926 aangeboden ter gelegenheid van zijn vertrek uit Nieuw-Guinea. Aldus de mededeling in een fotoalbum met soortgelijke snijwerken, aanwezig in het Archief Vertenten, Katholiek Documentatie Centrum.

circa 28 x 17 x 16cm (11 x 6 11/16 x 6 5/16in.)

Source: collectie.tropenmuseum.nl

Show lessRead more
  • Title: Archangel depicted as a Javanese wayang prince
  • Creator: Iko
  • Date: 1925/1925
  • Location: Bogor- district

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile