Loading

Art in the Warehouse foyer

Hans Chr. Rylander2003

The Danish Parliament

The Danish Parliament

The decision was made in 1989 to transfer ownership of the 400 year-old Warehouse to the Danish Parliament and in this connection the state wanted it decorated. The Danish Arts Foundation chose painter Hans Christian Rylander (born 1939) to do the work, which took 14 years. It involved many different styles and materials in an attempt to embrace the great narrative of life in general and Danish history in particular. The decorations comprise site-specific works created for the ten niches in the long lobby and two large paintings in the foyer, they represent Hans Christian Rylander's life's work and constitute a pictorial tour de force. There is room for the great emotions in these imposing works that derive their inspiration from mediaeval and baroque iconography, from naturalism and from modern abstract art. Author: Lisbeth Bonde, M.A and art critic. Photographer: Torben Eskerod.

Show lessRead more

Details

  • Title: Art in the Warehouse foyer
  • Creator: Hans Chr. Rylander
  • Date: 2003
  • Original Title: Udsmykning i foyeren og Vandrehallen i Provianthuset
  • Danish Description: Provianthuset blev sammen med Tøjhuset overfor opført af Christian 4 i starten af 1600-tallet til flåden, der kunne sejle ind og forsyne sig med fødevarer og krigsmateriel til krigstogterne i Østersøen og andre steder. I forbindelse med byggerierne af de to store magasinbygninger udgravede man et havnebassin, som senere blev udfyldt og i dag udgør Det kgl. Biblioteks have. I 1989 besluttede man at lade Provianthuset overgå til Folketinget på grund af dets beliggenhed så tæt på Christiansborg. Man iværksatte en modernisering af den 400 år gamle bygning, så den kunne leve op til nutidens krav. Som besøgende ankommer man til Provianthuset fra Christiansborg ad Provianthuspassagen via Det Rosenbergske Trappehus. I foyeren er der en glasdør ind til Rigsarkivet. Det blev besluttet at give en kunstnerisk udsmykning til Provianthuset, og Statens Kunstfond valgte billedkunstneren Hans Christian Rylander (f. 1939) til opgaven. Han udsmykkede foyeren og den nordlige vandrehal med de 10 nicher. Han startede med at projektere en række kalkmalerier, hvilket imidlertid blev umuligt, efter at Provianthuset i 1992 blev raseret af en brand, der blev slukket med saltvand, så saltkrystaller trængte ind i murværket. Derefter udviklede han et nyt oplæg med anvendelsen af en lang række materialer som stuk, marmor, bly, gips, bronze, glas, granit og maleri. Udsmykningen er et forsøg på i mange stilarter og materialer at skabe en fortælling om livet i almindelighed og om danmarkshistorien i særdeleshed. Der indgår mange niveauer, personer og tider. Udsmykningen var sammenlagt 14 år undervejs, og der er lagt omkring 60 mandeår i den. Især de detaljemyldrende malerier har været tidskrævende. Udsmykningen er Hans Christian Rylanders livsværk og et stort og frodigt billedepos. Værket er både folkeligt og bredt appellerende i kraft af det figurative formsprog, og kompleks og krævende, da det forudsætter en del viden om danmarkshistorien samt indsigt i mytologi, folkesagn, digtning, videnskab og kulturhistorie i bred forstand. Hans Christian Rylander har som en anden bygherre styret slagets gang, og således minder arbejdsprocessen om den, man kender fra renæssancens billedværksteder, da der indgik mange håndværkere og malere i arbejdet. Desuden har en lang række personer optrådt i historiske dragter for at agere modeller for maleren, som undertiden også selv optræder i historiske gevandter. Som et gennemgående træk har Rylander anvendt en lang række vanitassymboler, der påminder betragterne – det vil i sagens natur sige politikerne og embedsmændene - om det kostbare nu og livets skrøbelighed. Udsmykningen er en livsfrise bestående af 10 billedfelter, der er indlejret i nicherne, samt to store halvcirkelformede malerier i foyeren. Disse to malerier kan betegnes som et billedepos uden noget egentligt begyndelses- og slutpunkt, som det fremgår af kunsthistorikeren Vicky Lea Arndals udførlige beskrivelse i bogen ’Hans Christian Rylanders udsmykning af Provianthuset på Christiansborg’ fra 2004. I den bageste niche ses 143 livsmasker af beboere fra Bogø, hvor Rylander bor og arbejder, og hvor udsmykningen, der blev afsløret i 2005, blev til. En af dem er et aftryk af Det Konservative Folkepartis nuværende formand, Lars Barfoed, der ses i den tredje nederste række længst ude til højre. I denne niche er der desuden to duer i bronze, der enten er i gang med en parringsleg eller udkæmper en dramatisk nærkamp. I det femte billedfelt har Rylander skabt nogle vellignende portrætter af de mest fremtrædende, danske videnskabsmænd: Niels Bohr, Niels Finsen, H.C. Ørsted og Tycho Brahe. Under hvert portræt har han skabt et lille relief med et symbol, der knytter sig til videnskabsmandens arbejde: Niels Bohr har fået et Yin og Yang-tegn, der henviser til hans tro på universets harmoni. Niels Finsen har fået en speciel lampe, der henviser til hans opfindelse af lysterapi til behandling af hudsygdomme. H.C. Ørsted har fået en hånd, der viser strømretningen på hans elektromagnetiske forsøg, mens Tycho Brahes relief ikke overraskende rummer måleinstrumenter til brug for hans observationer af stjernehimlen. De øvrige syv billedfelter tematiserer dele af danmarkshistorien, magt og afmagt, mange naturstudier, aktstudier, fragmenter af digte, skrevet af Hans Christian Rylander, kapitæler, der vokser ud af væggen, sårede rovfugle og en kvindetorso med fire bryster og meget, meget andet. Der er plads til de store følelser i Rylanders imposante værk, som henter næring i middelalderens og barokkens ikonografi, i naturalismen og i den moderne, abstrakte kunst. Lisbeth Bonde, cand.mag. og kunstkritiker. Fotograf: Torben Eskerod.
  • Provenance: © Hans Chr. Rylander/billedkunst.dk
  • Type: Oil on canvas

Recommended

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile