Loading

There is no physical space behind Hammershøi’s figures. The dark base acts more as a painted surface than as an illusion of a stage. The figures seem to exist independently of time and space, like images of ideas, perhaps representing a longing for a beauty that is not of this world.

Sublimation of man

Hammershøi painted out the fleshy elements of nudity in favour of an Arcadian concept of nudity as a pure, harmonic form. In Hammershøi’s painting, the goddess Artemis - crowned with a crescent moon - becomes the centre of a sublimation of man and all things human; an insistence on beauty and art as a soulful, condensed form.

Hammershøi's two history paintings

Alongside the darkened picture Job (1887), Artemis is Hammershøi’s only realised "history painting". A theme that inspires interpretation, but which also remains enigmatic. Spectators are left wondering and with a feeling of facing a mysterious and secretive motif that rejects our vain attempts at understanding the picture, at creating links.

Art historians have pointed to sources of inspiration such as Puvis de Chavannes (1824-1898) and the frescoes of Masaccio (1401-1428) and Masolino (ca. 1383 - ca. 1447) at the Cappella Brancacci, Chiesa del Carmine, Florence.

Details

 • Title: Artemis
 • Creator: Vilhelm Hammershøi
 • Date Created: 1893-1894
 • Værktekst: Der er ikke noget fysisk rum bag Hammershøis figurer. Det mørke fodstykke rejser sig mere som malet flade, end det fungerer som illuderet scenerum. Figurerne eksisterer tilsyneladende uafhængigt af tid og rum, som billedliggjorte idéer, og måske som en længsel efter en skønhed, der ikke er af denne verden. Sublimering af mennesket Hammershøi har bortmalet det kødeligt nøgne til fordel for en arkadisk forestilling om det nøgne som ren og harmonisk form. Den halvmånekronede gudinde Artemis bliver hos Hammershøi til midtpunktet for en sublimering af mennesket og det menneskelige, en insisteren på skønheden og kunsten som sjælfuld fattet form. Hammershøis to historiemalerier Sammen med det eftermørknede billede Job (1887) er Artemis Hammershøis eneste realiserede historiemaleri. Et motiv, som inspirerer til fortolkninger, men også forbliver gådefuldt. Som beskuer efterlades man tvivlende, undrende og med en følelse af at stå over for et hemmelighedsfuldt og betydningsafvisende motiv, der blot tilbagekaster beskuerens forgæves forsøg på at forstå og skabe sammenhæng. Blandt forbillederne har været nævnt såvel Puvis de Chavannes (1824-1898) som Masaccios (1401-1428) og Masolinos (ca. 1383 - ca. 1447) fresker i Cappella Brancacci, Chiesa del Carmine, Firenze.
 • Teknik: Olie på lærred
 • Proveniens: Køb 1916
 • Provenance: Acquired 1916
 • Physical Dimensions: w251.5 x h193 cm (Without frame)
 • Dansk link: http://www.smk.dk/index.php?id=1216
 • Dansk Titel: Artemis
 • Type: Painting
 • Rights: Statens Museum for Kunst, http://www.smk.dk/en/copyright/creative-commons/
 • Medium: Oil on canvas

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Recommended

Google apps