Yükleniyor

Belge

1914-11-30

SALT

SALT

30 Kasım 1914'te ıngiliz hükümeti tarafından Osmanlı Bankası'nın faaliyetlerini tanımlayan ve sınırlayan lisans belgesi

Daha az gösterDaha fazla bilgi

Ayrıntılar

  • Başlık: Belge
  • Tarih: 1914-11-30
  • Konuşma Metni: Bank-ı Osmanî-i Şahane Majesteleri Hükümetince verilen lisans sureti 1914 tarihli Yabancı Sınırlamaları Kanunu uyarınca, 9 Eylül 1914 tarihinde çıkarılan 1914 tarihli Yabancı Sınırlamaları (Tahkim) Emirnamesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak, BANK-I OSMANÎ-İ ŞAHANE'nin aşağıdaki sınırlamalar, şartlar ve kontroller altında Birleşik Krallık dahilinde bulunan tüm şubelerinde bankacılık işlemlerine devam etmesine izin vermekteyim. (1) Adı geçen bankanın düşman topraklarında bulunan şubeleriyle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir muamelesi olamayacaktır. (2) Bu izne tabi olarak gerçekleştirilecek tüm muameleler bu amaçla Hazine tarafından tayin edilecek bir kişinin kontrol ve murakabesine bağlı olacak ve bu kişinin, ülkenin menfaatine karşı görebileceği herhangi bir ödeme veya muameleyi reddetmeye mutlak yetkisi bulunacaktır. İşbu izin her an bakan tarafından değiştirilebilecek veya iptal edilebilecektir. 5 Kasım 1914 tarihinde tarafımdan verilmiş olan izin bugünkü tarihten itibaren iptal edilmiştir. Majestelerinin bakanlarından R. McKenna (imza) İçişleri Bakanlığı Whitehall 30 Kasım 1914
Google ile çevir
Ana Sayfa
İnceleyin
Etrafımda
Profil