Loading
 • Title: Clathria (Clathria (thalysias))
 • Subgenus: Clathria (thalysias)
 • Phylum: Porifera
 • Order: Poecilosclerida
 • Kingdom: Animalia
 • Higher geography: Australia; Australia; Jeak's Island, Western Australia
 • Higher classification: Animalia; Porifera; Demospongiae; Poecilosclerida; Microcionina; Microcionidae; Microcioninae
 • Genus: Clathria
 • Family: Microcionidae
 • Country: Australia
 • Continent: Australia
 • Class: Demospongiae
Home
Explore
Nearby
Profile