S'està carregant

Frontal d'altar de Sant Hilari de Vidrà

Tallers de VicFirst half of the 13th century

Museu Episcopal de Vic

Museu Episcopal de Vic
Vic, Espanya

Aquest frontal d'altar és una versió més popular d'aquest art italobizantí desenvolupat a Catalunya al llarg de la primera meitat del segle XIII. De la mateixa manera que en l'altar de Rotgers, les figures mostren un modelat ondulat i suau que les allunya de l'estil més hieràtic del romànic, per bé que no estan tan ben realitzades com les que apareixen a l'altar de Rotgers. La figura de sant Hilari, el sant titular de la parròquia de Vidrà, està representat en un dels compartiments de l'altar. Apareix revestit amb els ornaments litúrgics, la mitra i el maniple, en el moment de la celebració eucarística. Sobre l'altar es veuen el llibre i el calze. Als altres compartiments hi ha les figures de sis apòstols dels quals solament es pot distingir clarament la figura de sant Pere amb les claus. El frontal està presidit per la figura de la Mare de Déu i l'Infant assegut al genoll de la mare. Darrere, els arcàngels Rafael i Gabriel sostenen un teixit que emmarca les figures de la mare i el fill. Aquests dos arcàngels, amb un cànon molt estilitzat i un moviment del cos molt elegant, són les figures més reeixides del frontal.

Detalls

 • Títol: Frontal d'altar de Sant Hilari de Vidrà
 • Creador: Tallers de Vic
 • Data de creació: First half of the 13th century
 • Ubicació de creació: Vic, Catalunya
 • Dimensions físiques: 91 x 146 x 5,5 cm
 • Tipus: Pintura
 • Enllaç extern: http://www.museuepiscopalvic.com/ca/colleccions/romanic/frontal-daltar-de-sant-hilari-de-vidra-mev-4439
 • Drets: © Museu Episcopal de Vic, photographer: Joan M. Díaz
 • Tècnica: Pintura al tremp sobre fusta d'alba
 • Ubicació de la qual forma part el lloc: Espanya
 • Procedència: Provinent de l'església de Sant Hilari de Vidrà (Ripollès)
 • Origen d'estil: Museu Episcopal de Vic
 • Font de procedència: Museu Episcopal de Vic
 • Font de mitjà: Museu Episcopal de Vic
 • Estil: Romànic
 • Descripció mesurada: Complete
 • Descripció font: Museu Episcopal de Vic

Baixa l'aplicació

Explora museus i juga amb Art Transfer, Pocket Gallery, Art Selfie i més

Recomanades

Aplicacions de Google