S'està carregant

Ara funerària dedicada a Baebia Ursina, decorada amb timpà i acroteris.

D(is) M(anibus) s(acrum).
Baebiae Ursi
nae maritae
dulcissimae
et merentis
simae, Hi
lerdensi, Sul(picius) Primiti
v(us) VI(vir) Tarra(conensis)
fec(it).

"Consagrat als déus Manes. Per a Baebia Ursina, esposa dolcíssima i molt mereixedora, lleidatana, Sulpici Primitivus, sevir de Tàrraco, ho va fer."

CIL II2 14-3, 1241 = RIT 373

Número d'inventari: MNAT 6734

Detalls

  • Títol: Inscripció funerària de Baebia Ursina
  • Creador: Desconegut
  • Ubicació: Tàrraco
  • Dimensions físiques: 86 x 46 x 40 cm
  • Tipus: Ara
  • Tècnica: Pedra calcària (llisós)

Baixa l'aplicació

Explora museus i juga amb Art Transfer, Pocket Gallery, Art Selfie i més

Recomanades

Aplicacions de Google