Loading

Israel, 71st anniversary celebration to Novoselski Yoil Abramovich and Novoselskaya Maria Semenovna (Chernaya).

Yad Vashem

Yad Vashem

Details

  • Title: Israel, 71st anniversary celebration to Novoselski Yoil Abramovich and Novoselskaya Maria Semenovna (Chernaya).
  • Location: Israel
  • Subject Keywords: הצטרפות כ-250000 יהודים שבשורות הצבא האדום למלחמה בגרמניה , Elderly , Journalists , Couples
  • Origin: זינאידה גורביץ
  • Name of submitter: זינאידה גורביץ
  • Credit: Yad Vashem
  • Collection: Yad Vashem Photo Archive
  • Archival signature: 8845/1

Recommended

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile