Loading

Jókai Mór levele Jókay Józsefné Pulay Máriához

Mór Jókai1847-05-07

Petőfi Literary Museum

Petőfi Literary Museum
Budapest, Hungary

Mór Jókai (1825-1904) : The letter of Mór Jókai to Jókay Józsefné, Mária Pulay – Pest, 7 May 1847

Mór Jókai was one of the most popular writers of the second half of the 19th century. His novels were translated to foreign languages, so his works were known in abroad, too. Ha was also a journalist, an editor and an MP for decades as well. His literary bequest is one of the most valuable collections of Petőfi Literary Museum, it was given to the predecessor of the museum as a present by his nephew. After finishing his legal studies Jókai moved to Pest as his fellow writers and wrote long letters about his life to his mother, Mária Pulay, living in Komárom. In his letter from 1847 he puts down that leaving the lawyer’s profession he becomes an editor of the literal and fashion magazine of Adolf Frankenburg, entitled Életképek. Fifty years later, in his autobiography, written for the New York journal entitled The Forum he recalled this period of his life: “I became the editor of the liberal literary journal, Életképek. The most excellent matadors of the Hungarian poetic world worked here. Especially the youngest generation and its leader,Sándor Petőfi, with whom we were united by the strongest bonds of friendship for years. Sándor Petőfi, the prominent poet and a dozen of young writers – the so-called March Youth – played a significant role in the events of the revolutionary wave sweeping through Europe in March 1848. The paper of the letter is a beautiful example of the paper manufactory of the 19th century. A contemporary graphic can be seen in its heading with the view of the two then independent cities Pest and Buda becoming capital at that time and with the view of the Buda Castle.

Jókai Mór (1825-1904) : Jókai Mór levele Jókay Józsefné Pulay Máriához – Pest, 1847. május 7.

Jókai Mór a XIX. század második felének egyik legnépszerűbb magyar írója. Regényeit számos idegen nyelvre lefordították, így külföldön is sokan ismerték műveit. Újságíró, lapszerkesztő és évtizedeken keresztül parlamenti képviselő is volt. Írói hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik legértékesebb gyűjteménye, unokahúga ajándékozta a múzeum jogelődjének. Jókai Mór jogi tanulmányai befejezése után sok fiatal íróhoz hasonlóan Pestre költözött, és hosszú levelekben számolt be életéről Komáromban élő édesanyjának, Pulay Máriának. 1847-es levelében arról ír, hogy az ügyvédi pályát elhagyva Frankenburg Adolf Életképek című irodalmi- és divatlapjának munkatársa lesz. Ötven évvel később a New York-i The Forum című folyóirat kérésére írott önéletírásában így emlékezik vissza erre az időre: „Én a liberális irányzatú szépirodalmi lapnak, az Életképek-nek lettem a szerkesztője. Ebbe a lapba dolgoztak a magyar költővilág legkiválóbb matadorai. Különösen az ifjú nemzedék s annak vezérszelleme, Petőfi, kivel a legbensőbb barátság fűzött össze évek óta.” Petőfi Sándor, a fiatalon elhunyt kiváló költő és még tucatnyi ifjú író – az úgynevezett „márciusi ifjak” – egy év múlva, 1848 tavaszán meghatározó szerepet játszottak az Európán végigsöprő forradalmi hullám eseményeiben. A levélpapír a XIX. századi papírgyártás egyik szép példája, fejlécében egy korabeli rajz látható a Duna-part, a folyó két oldalán elterülő, az éppen akkoriban fővárossá váló, de még két önálló város, Pest és Buda látképével és a királyi várral.

Details

  • Title: Jókai Mór levele Jókay Józsefné Pulay Máriához
  • Date Created: 1847-05-07
  • poet, journalist, MP: Mór Jókai
  • habitation: Pest, Hungary
  • Place Part Of: Hungary
  • Physical Dimensions: w14.2 x h22 cm (Complete)
  • Original title: The letter of Mór Jókai to Jókay Józsefné, Mária Pulay
  • Type: manuscript
  • Rights: Petőfi Literary Museum
  • External Link: opac.pim.hu

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Recommended

Google apps