Loading

La fundamentala veraji ed ABC dil civilizeso

1926

Mundaneum

Mundaneum

La fundamentala veraji ed ABC dil civilizeso da Diro N.A. Nilsson, membro dil internaciona paco-konsilistaro en Génève OMNA CIVILIZESO esas fondita sur la frateso-doktrino, antique formulizita en Dakalogo – la dek imperi. Ol abutas a la sequanta 10 importanta fundamentala principi. 1. La skopo di tua vivo esos atingar la perfekteso, korpale, morale ed intelektale. 2. Tu devas esar tua propra mediko, tua propra sacerdoto estua propra rejo ! To esas : posedar kompleta personala libereso sur la tota tero. 3. Omna homi esas frati. Amez tua vicino quale tu ipsa ! To esas la tota frateso-doktrino, la klare lumanta suno e lo centrala di omna religii e di omna moralo. Praktike alikita, ol mustas donar la sequanta frukti, ante ke la civilizeso esos perfekta. 4. Frateso, equitato e libereso ad omna individui, populi e rasi. 5. Obligata arbitro – to esas: bine organizita tribunal e konciliala institucuri – tam por omna individui kam por omna populi, rasi, nacioni e stati. 6. Interpopula parlamentarismo por vilaji, komoni, province, prefektii o kantoni, populi, rasi, nacioni e stati- to esas ed esos mondo-demokratio. 7. Neutreso respektata – en kazo di milito – e “referendum” – plebicito – pri limito-fixigi. 8. Esez patrioti, ma anke internacionisto ed internacionigez la mondo intelektale, morale, kulturale e politikale! 9. Logikala, ciencala, praktikala, e perfekta IDO devas esar la skribata e parolata linguo di la supera civilizeso. 10. La civilizeso mustas subisar tri stadii por atingar la kulmino : 1) ta dil sovaji, 2) ta dil barbari (dil mi-civiliziti) e 3) ta dil civiliziti sen milito edc, ma kun kompleta personala liberoso tam por la viro kam precipue por la muliero, lo maxim ata e valoroza di omna civilizeso e la perfekteso dil civilizeso

Show lessRead more

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile