Loading

Lajos Kassák (1887-1967) : Family members, 1962 oil, canvas, 103 x 70 cm

Lajos Kassák appeared as a new, sovereign type of artist in the 1910s in Hungary. However, his education had no basis in the family or in the school he formed an innovative and comprehensive way of thinking and became an internationally certified artist by himself. He was a writer, an artist and an organizer of the movement. He was one of the pioneers of the current view that does not set the artistic activity within only aesthetics. Kassák was one of the influential figures of the European avant-garde movement. In 1920 he emigrated to Vienna where he became an appreciated figure of European modernism as the editor in chief of a periodical with the title MA (Today). Kassák became an artist fully committed to constructivism in that lively and dynamic milieu. At the end of the 1920s he returned to Hungary and stopped painting until the end of the 50s when he painted abstract paintings. These paintings reveal an artistic approach totally different from the early periods. It seems to belong rather to the lyric abstraction of the European stream than to the inwardness of radical constructivism. There is a lot more personal solicitude, narrative character and pictorial treatment in those works. Kassák became internationally renowned due to his work and activities in the 1920s. The outstanding attention paid to his personality and art in the 20s somehow overshadowed his older-age painting output thus creating a tension between his personality and art still to be resolved.

Kassák Lajos (1887-1967): Családtagok, 1962 olaj, vászon, 103 x 70 cm

Kassák Lajossal egy új, szuverén művésztípus jelenít meg Magyarországon a huszadik század tízes éveiben. Műveltségének nem volt családi és iskolai bázisa, mégis újító erejű és átfogó gondolkodást alakított ki, és a maga erejéből vált nemzetközileg elismert művésszé. Író, képzőművész, lapszerkesztő és mozgalomszervező volt. Egyik úttörője volt annak a ma is aktuális gondolkodásnak, amely a művészi tevékenységet nem kizárólag az esztétikai határokon belül jelöli ki. Kassák a húszas évek európai avantgárd mozgalmának egyik meghatározó figurája volt. 1920-ban Bécsbe emigrált, ahol a MA című művészeti lap főszerkesztőjeként néhány év alatt az európai modernizmus megbecsült alakja lett. Kassák ebben az eleven, dinamikus közegben vált képzőművésszé és a konstrukti­vizmus elkötelezett hívévé. Az 1920-as évek végén hazatért Magyarországra, évtizedekre felhagyott a festészettel, és csak az ötvenes évek végén kezdett újra absztrakt képeket festeni. Ezek a képei egy teljesen más festői attitüdről árulkodnak, mint a korai művek, és sokkal inkább a lírai absztrakció nagy európai áramlatához állnak közelebb, mint a radikális konstruktivizmus szellemiségéhez. Sokkal több bennük a személyesség, az elbeszélő jelleg és a festői jelleg. Kassák ezekben az években nemzetközileg a 20-as években végzett tevékenysége miatt lett érdekes és keresett művész. Ez a személyére és művészetére irányuló élénk figyelem bizonyos értelemben elhomályosította időskori festészetét, ami egy érdekes, tulajdonképpen máig kibeszéletlen feszültséget keltett személye és művészete körül.

Details

  • Title: Lajos Kassák: Family Members
  • Date Created: 1962
  • Location: Budapest, Hungary
  • painter, writer, designer: Lajos Kassák
  • Place Part Of: Hungary
  • Physical Dimensions: w70 x h103 cm (Complete)
  • Original title: Kassák Lajos: Családtagok
  • Type: oil, millboard
  • Rights: Petőfi Literary Museum

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Recommended

Google apps