Yükleniyor

Mektup

1906-03-31

SALT

SALT

Bulgaristan Komiserliği tarafından Osmanlı Bankası'na 31 Mart 1906'da yazılan ve Nikola Eleftheris'in kimliğiyle ilgili bilgiler içeren mektup

Daha az gösterDaha fazla bilgi

Ayrıntılar

  • Başlık: Mektup
  • Tarih: 1906-03-31
  • Konuşma Metni: Binüçyüzyirmibir sene-i maliyesi Şubatının onuncu günü alafranga saat on raddelerinde iki şahıs müdiriyet-i aciziye gelerek biri Dersaadet Yunan konsoloshanesinden Emanuel Gurgyu namına fi 16 Şubat 1906 tarih ve 326 numerolu ve diğeri hükümet-i muma ileyhanın (adı geçen hükümetin) Kalas (Galatz) konsoloshanesinden Nikola Y. Elefteris namına ve 3/16 tarih ve 486 numero ile verilen iki kıta Yunan pasaportu irae (ibraz) ederek Dersaadet'e gitmek üzere vize edilmesini taleb etmişler idi. Mezkûr pasaportlarda muharrer (yazılı) olan eşkâl merkumların hüviyetine mutabık (uygun) görülerek Emanuel Gurgyu namına olan pasaportun 7066/3594 ve Nikola Lefteri namına olanın da 7067/3595 numerolar tahtında (altında) olarak mezkûr fi 10 Şubat 1321 tarihinde usulu vechile (usulüne göre) Dersaadet'e gitmek üzere kayd edilmiş olduğu beyan olunur. Fi 18 Mart sene 1322.
Google ile çevir
Ana Sayfa
İnceleyin
Etrafımda
Profil