Yükleniyor

Mektup

1914-12-31

SALT

SALT
İstanbul, Türkiye

31 Aralık 1914 günü içinde Maliye Nazır Vekili Talat Bey ile Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü arasındaki mektuplaşma.

Daha az gösterDaha fazla bilgi
  • Başlık: Mektup
  • Tarih: 1914-12-31
  • Konuşma Metni: Bank-ı Osmanî-i Şahane Genel Müdürlüğü'ne Osmanlı İmparatorluğu'nun kendini bir savaş hali içinde bulduğu bir zamanda devlet kaynaklarının hareketinin emanet edildiği, bu sıfatla da devlet bankası sayılan müessesenin, yani Bank-ı Osmanî-i Şahane'nin hükümete karşı görevlerini yerine getirmediğini ve getirmeyeceğini görmüş bulunmaktayız. Dolayısıyla, düşman devletlerin tebası olan müdürlerin bu müessesenin başında kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu itibarla da Osmanlı tebasından müdürler tayin etmenizi ve isimlerini Cumartesi gününe kadar nezaretimize bildirmenizi rica ediyoruz. Bu vesileyle dostluk duygularımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Maliye Nazırı v. (imza) Talat ıstanbul, 18/31 Aralık, 1330 31 Aralık, 1914 Ekselansları, Bugün tarihli mektubunuzu almış bulunuyoruz. Kurumumuzun Hazine-i Hümayun'a ait paraların hareketiyle ilgili olarak devlete karşı görevlerimizi yakın geçmişte yerine getirmemiş olduğumuz, gelecekte de yerine getiremeyeceğimiz konusunda dile getirilmiş olan kınama karşısında duyduğumuz şaşkınlığı Ekselanslarından gizlememiz mümkün değildir. Bizim de tam tersine, koşulların yarattığı bütün zorluklara karşın, bu konudaki yükümlülüklerimizi her zaman titizlikle ve yetkin bir şekilde yerine getirmiş olduğumuza inancımız tamdır. İzninizle şunu eklemek isteriz ki, müessesemiz geçtiğimiz 1 Kasım'dan bu yana Hazine'ye cari hesap avansları şeklinde 600.000 liranın üstünde ödeme yapmıştır. Son olarak Ekselanslarının izniyle, bu yıl müessesemizin,ciddi fedakârlıklar yapmasını gerektiren bir operasyonla hükümet lehine 22 milyon liralık bir istikraz sözleşmesi yaptığını hatırlatmak isteriz. Ekselanslarının mevcut yönetimimizi değiştirmemizle ilgili davetine gelince; Ekselanslarının, imtiyaznamemizin 7. ve statümüzün 15. maddeleri uyarınca bu kararın bizim yetki sınırlarımız dışında kaldığını ve münhasıran bankanın komitelerine ait olduğunu dikkate almasını rica edeceğiz. Dolayısıyla, onlarla haberleşmemizi kolaylaştırmayı kabul ettiğiniz takdirde Ekselanslarının isteğini kendilerine bildirebiliriz. (imza) A. Nias ve L. Steeg
Ana Sayfa
İnceleyin
Etrafımda
Profil