Loading

Nummulites nuttalli Davies, 1927

The Natural History Museum

The Natural History Museum

 • Title: Nummulites nuttalli Davies, 1927
 • State province: Sind
 • Specific epithet: nuttalli
 • Scientific name authorship: Davies, 1927
 • Order: Foraminifera
 • Locality: Jhirak; Ranikot
 • Kingdom: Protista
 • Higher geography: Asia; India, (now Pakistan); Sind; Jhirak, Ranikot
 • Higher classification: Protista; Foraminifera
 • Genus: Nummulites
 • Country: India, (now Pakistan)
 • Continent: Asia
Home
Explore
Nearby
Profile