Loading

Ornamented bag belonging to the korano (village chief) of Tobati

photographer unknown1903/1903

Nationaal Museum van Wereldculturen

Nationaal Museum van Wereldculturen

Deze foto is genomen tijdens de Noord Nieuw-Guinea Expeditie onder leiding van de Duitse geoloog Arthur Wichmann. De objecten die hier te zien zijn mochten van het dorpshoofd van Tobati (destijds geschreven als Tobadi) wel gefotografeerd worden, maar konden vanwege hun waarde voor de bevolking niet door de expeditieleden verzameld worden (Sande 1907: 219-220).

De foto werd opgenomen in het boek van expeditielid H.A. Lorentz "Eenige maanden onder de Papoea's", met onderschrift: "Draagtaschje met kalkkoker, links een Khas." Hij vertelt over het verkrijgen van etnografische objecten door de expeditieleden: "De Papoea is een volleerde handelsman en ziet niet licht af van een eenmaal bedongen prijs. Zij begrepen volkomen, dat wij hunne ethnografische voorwerpen noodig hadden en dagelijks was het voor de veranda een soort markt van ethnografica. Een onafscheidelijk voorwerp is het taschje, waarin de Papoea alles bewaart, wat hem heilig is. Om te beginnen hangen hieraan de kostbare kralen. Deze kralen, waarvan men tot nu toe de herkomst niet heeft kunnen bepalen, moeten van zeer hoogen ouderdom zijn en dragen den naam van Semboni's. Het geheele leven der Papoea's is nauw verbonden met deze kralen. Wanneer een Papoea trouwplannen heeft, is hij verplicht aan de familie van het meisje een aantal semboni's ten geschenke te geven. Daar er betrekkelijk weinig semboni's zijn, blijven deze hunner waarde behouden." ... "De sembonis komen in verschillende grootte, kleur en prijs voor, terwijl de grootste schat de zoogenaamde khas zijn; deze doen denken aan armbanden vervaardigd uit de ziel van eene oude flesch van groen glas. Zijn de sembonis gewoonlijk particulier eigendom, de khas' behooren tot het vermogen van de gemeenschap. Zij worden gebruikt, indien er om de een of andere reden een schatting aan een andere kampong moet betaald worden. Dat zij ook sommige kralen op zeer hoogen prijs stellen, blijkt hieruit, dat Van der Sande te vergeefs voor de semboni's die aan een draagtasch hingen een dertigtal bijlen bood. In antwoord op het bod draaide de eigenaar zich lachend om en verdween" (Lorentz 1905: 28-30).

Rob Jongmans


8 x 11cm (3 1/8 x 4 5/16in.)

Source: collectie.tropenmuseum.nl

Show lessRead more

Details

  • Title: Ornamented bag belonging to the korano (village chief) of Tobati
  • Creator: photographer unknown
  • Date: 1903/1903
  • Location: Tobati (place)

Recommended

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile