Loading

Polyptychodon interruptus Owen, 1841

The Natural History Museum

The Natural History Museum

 • Title: Polyptychodon interruptus Owen, 1841
 • State province: England
 • Specific epithet: interruptus
 • Scientific name authorship: Owen, 1841
 • Phylum: Chordata
 • Order: Plesiosauria
 • Locality: Potton
 • Kingdom: Animalia
 • Higher geography: Europe; United Kingdom; England; Bedfordshire; Potton
 • Higher classification: Animalia; Chordata; Reptilia; Sauropterygia; Plesiosauria
 • Genus: Polyptychodon
 • Country: United Kingdom
 • Continent: Europe
 • Class: Reptilia
Home
Explore
Nearby
Profile