Wczytuję

Pomnik ofiar I wojny światowej

Theodor von Gosen1922-11-06

Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski
Warszawa, Polska

Figura „Chrystusa zmartwychwstałego” na obelisku z piaskowca, autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza Theodora von Gosena (1873-1943), została po raz pierwszy odsłonięta na dziedzińcu ówczesnego gimnazjum św. Macieja (Mathesianum) 6 XI 1922. Upamiętnia profesorów i uczniów szkoły, poległych w czasie I wojny światowej. Na obelisku umieszczono 183 nazwiska (niemieckie, polskie i żydowskie) oraz napis w języku niemieckim (cytat z niemieckiego poety romantycznego Theodora Körnera) „Frei wolln wir das Vaterland wiedersehn oder frei zu den glücklichen Vätern gehn” (pol. „Chcemy wolni ojczyznę ujrzeć na własne oczy albo wolni do naszych braci na górze dołączyć”).
Pomnik zaginął w 1945.
W trakcie prowadzonych od 1995 roku prac remontowych w dawnym gmachu gimnazjum, a od 1946 Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zamierzano zrekonstruować zaginiony pomnik. Jednak w 2001 zidentyfikowano odnalezioną wcześniej figurę, a w 2003, w czasie prac remontowych na dziedzińcu, odkopano obelisk.
Po odrestaurowaniu i połączeniu obu części, pomnik „Ofiar I wojny światowej” powrócił na dawne miejsce – w obecnym ogrodzie barokowym między Ossolineum a Kościołem rektoralnym Św. Macieja. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika odbyła się wieczorem 18 XI 2007. Wzięli w niej udział m. in. profesor Norman Davies, konsul generalny Niemiec Helmut Schoeps, metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski oraz dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko.

Pokaż mniejWięcej informacji

Polecane

Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil