Wczytuję

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej

Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski

Rotmistrz Witold Pilecki został oskarżony m.in. o stworzenie grupy szpiegowskiej i planowanie zamachów na funkcjonariuszy państwowych. Zaprzeczył oskarżeniom z trzech pierwszych punktów (a-c), a przyznał się do trzech ostatnich, z wyjaśnieniem, że znaleziona broń była z okresu Powstania Warszawskiego, którą ukrył przed pójściem do niewoli i przez nikogo od tamtego czasu nie używana. Nie miały znaczenia jednak jego zeznania, zasługi i działalność podczas okupacji. Raporty o pobycie w Auschwitz nie zostały nawet przez nadzorującego śledztwo płk. Józefa Różańskiego dopuszczone jako materiał w sprawie.

Pokaż mniejWięcej informacji

Informacje

  • Tytuł: Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej
  • Data: 1947-12-04
  • Lokalizacja: Warsaw
  • Transkrypcja: Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 4. grudnia 1947 r. Krawczyński Marian por. oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, rozpatrzywszy materiały śledztwa w sprawie przeciwko PILECKIEMU Witoldowi s. Juliana, ustalił, że: a./ Pilecki Witold w okresie od lipca 1945 r. do dnia 8 grudnia 1945 r. na terenie Włoch, a od tego czasu do dnia zatrzymania go tj. 8 maja 1947 r. na terenie Polski, działając na szkodę Państwa Polskiego jako płatny rezydent obcego wywiadu, kierowanego przez sztab II korpusu Andersa, zgodnie z poleceniem tegoż zorganizował na terenie Polski sieć wywiadowczą werbując do tej pracy w charakterze informatorów: Szturm de Sztrema Tadeusza, Sieradzkiego Makarego, Różyckiego Witolda, Skłodowską Stanisława, Czajkowskiego Antoniego i innych, pozostając z wymienionymi w stałym, osobistym kontakcie organizacyjnym, kierował ich działalnością przez wydawanie im instrukcji i rozkazów, gromadził w lokalach konspiracyjnych na terenie warszawy przy ul. Pańskiej 85 m.6, Skrzetuskiego 20 m.1 i Woronicza 16 m.8, wiadomości oraz dokumenty, stanowiące tajemnicę państwową i wojskową, zdobyte przez wywiad polityczny, wojskowy i ekonomiczny jak: wiadomości i dokumenty o dyslokacji jednostek Wojska Polskiego, ich strukturze wewnętrznej, ruchu transportów Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Czerwonej, o organizacji, działalności i obsadzie personalnej kierowniczych stanowisk Ministerstwa bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej wiadomości i dokumenty charakteryzujące układ sił politycznych wewnątrz Państwa, rozwój i siłę wpływów bloku demokratycznego, partii robotniczych i związków młodzieżowych, strukturę gospodarczą kraju, osiągnięcia gospodarki narodowej, rozwój handlu zagranicznego i teksty odnośnych układów handlowych z państwami sojuszniczymi jak Z.S.R.R., Bułgarią, Szwecją i innymi. Wymienione materiały po opracowaniu ich w biurze studiów, sporządzeniu ogólnych raportów wywiadowczych i odpowiednich fotokopii z nich, przekazywał do sztabu II korpusu Andersa przez emisariuszy Płużańskiego Tadeusza, Niewiarowskiego Bolesława ps. „Lek”, Mierzejewską Jadwigę ps. „Danuta”" i kurierkę Wolfównę Marię ps. „Elżbieta”, b./ w okresie od listopada 1946 r. do dnia zatrzymania go, tj. 8 maja 1947 r. na terenie Warszawy, działając w porozumieniu z członkami sieci wywiadowczej Płużańskim Tadeuszem, Kuchcińskim „Leszkiem”, Alchimowiczem Wacławem, czynił przygotowania do gwałtownego – zbrojnego zamachu na funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, c./ jako obywatel Polaki, w okresie od lipca 1945 r. do dnia zatrzymania go, tj. 8 maja 1947 r. w związku z działalnością na szkodę Państwa Polskiego opisaną w pkt. „a”, przyjął dla siebie korzyść majątkową w postaci 1.030 dolarów od osób działających w interesie obcego rządu, a mianowicie: od płk. Kijaka z II korpusu Andersa i emisariuszki Mierzejewskiej Jadwigi ps. „Danuta”, d./ w okresie od 8 grudnia 1946 r. do chwili zatrzymania go, tj. 8 maja 1947 r. zorganizował 3 składy broni na terenie Warszawy – przy ul. Śliskiej 50, Pańskiej 85 m.6, Skrzetuskiego 20 m.1, w których bez zezwolenia przechowywał broń palną, amunicję
  • Współtwórca: The Institute of National Remembrance
  • Oryginalne źródło: The Institute of National Remembrance
  • Credit: The Institute of National Remembrance | signature IPN BU 944/417
  • Collection: Witold Pilecki

Dodatkowe elementy

Polecane

Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil