Loading

Preparation for Dyeing Indigo, Tsutsugaki Aizome

Nagata Dye Factory and Photo: Mori Yoshiyuki2017

Kyoto Women's University, Lifestyle Design Laboratory

Kyoto Women's University, Lifestyle Design Laboratory

Preparation for Dyeing Indigo

Show lessRead more
  • Title: Preparation for Dyeing Indigo, Tsutsugaki Aizome
  • Creator: Nagata Dye Factory, Photo: Mori Yoshiyuki
  • Date Created: 2017
  • Location: Nagata Dye Factory
  • Subject Keywords: Tsutsugaki Aizome
  • Type: Textile
  • Rights: © Nagata Dye Factory, Photo © Mori Yoshiyuki
  • External Link: Nagata Dye Factory

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile