Se încarcă

Piesa face parte din categoria podoabelor populare care se purtau la gât. Este alcătuită din 21 de şiruri cu mărgele din corali, de diferite lungimi şi un şir de 11 bani, toate strâse la capete şi unite cu şnururi prin intermediul cărora se legau la gât. Şirurile cu mărgele de corali, de mărimi diferite, se scurtează pe măsură ce se apropie de gât formând un fel de plastron. Pe unele şiraguri, în mijloc, s-au intercalat una sau mai multe, "mărgele cu cerc"(mărgele din metal de formă ovală cu o proeminenţă la mijloc, mărgele din coral cu un cerc metalic pe mijloc) şi o mărgea veneţiană de dimensiuni mari. Banii din şir sunt turceşti - icosari (trei) şi coroane austriece datate: 1841,1880, 1881, 1893, 1896, 1915. Unele monede au fost introduse ulterior confecţionării piesei..

Detalii

  • Titlu: Salbă
  • Creator: necunoscut
  • Dată: 1876/1900
  • Locație: România, Maramureș, Breb
  • Dimensiuni fizice: w25 x h25 cm
  • Proveniență: Muzeul Țăranului Român
  • Tip: Accesoriu
  • Title: Zgardă scumpă

Descărcați aplicația

Explorați muzee și jucați-vă cu Art Transfer, galerii Pocket Gallery, Art Selfie și altele

Recomandate

Aplicații Google