Loading

The 21th page of the Novel of the Next Century

Mór Jókai1872-1874

Petőfi Literary Museum

Petőfi Literary Museum

Mór Jókai (1825–1904) : The Novel of the Next Century

It was Mór Jókai who has established the modern Hungarian utopian and science fiction literature. His works determined the image and themes of the Hungarian sci-fi literature till the First World War. The imagination of the writer soars through eras and time from the destruction of Atlantis (Oceania) to stories of wonderful journies (All the Way to the North Pole) and to a utopian robinsonade (Where Money is not God). The Novel of the Next Century is Jókai’s most significant sci-fi work, which was published between 1872 and 1874. The plot of the novel spans through five decades and shows the dream of Jókai about the future of Hungary and the world till 2000. Jókai believed in the redeeming strength of the expansion of technical efficiency and natural-scientific discoveries. In consequence of the eventful plot, the poetic language and the forceful picturing of the future Jókai is paralleled with the sci-fi writers having the greatest influence in the 19th century: Edgar Allan Poe, Jules Verne, Camille Flammarion, Kurd Laßwitz, Edward Bulwer-Lytton, Vlagyimir Odojevszkij. Besides its place in sci-fi literature the novel has a unique value in literary history as well: it was published at the same time as Dostoyevkiy’s Demons and presents anarchism with the same emphasis as the Russian writer. The manuscript of The Novel of the Next century kept in Petőfi Literary Museum contains chapters from both parts of the novel. The autograph text written in pen is complemented with addenda in pen and pencil.

A jövő század regénye : Jókai Mór teremtette meg a modern magyar utópisztikus és tudományos-fantasztikus irodalmat. Művei az első világháborúig meghatározták a magyar fantasztikus irodalom arculatát és témáit. Az író fantáziája korokon és időn keresztül szárnyal Atlantisz pusztulásától (Óceánia), csodálatos utazásokat bemutató történetein (Egész az északi pólusig) keresztül, egészen az utópisztikus robinzonádig (Ahol a pénz nem isten). A jövő század regénye legjelentősebb utópisztikus SF műve 1872-1874 között jelent meg. A mű öt évtizeden átívelő cselekménye 2000-ig mutatja be Jókai álmát Magyarország és a világ jövőjéről. Jókai hitt a technikai hatékonyságnövekedés és a természettudományos felfedezések világmegváltó erejében. A regény fordulatos cselekményével, képzeletének gazdagságával, költői hangjával és szuggesztív jövőképével a fantasztikus, tudományos-fantasztikus és utópisztikus irodalom legnagyobb hatású tizenkilencedik századi íróival (Edgar Allan Poe, Jules Verne, Camille Flammarion, Kurd Laßwitz, Edward Bulwer-Lytton, Vlagyimir Odojevszkij) állítják párhuzamba Jókait. A fantasztikus irodalomban betöltött szerepe mellett a regény egyedülálló irodalomtörténeti értékkel bír. Dosztojevszkij Ördögök című regényével párhuzamosan egy időben jelent meg, és a nagy orosz íróhoz hasonló hangsúllyal mutatja be az anarchizmust. A jövő század regényének Petőfi Irodalmi Múzeumban található kézirata a regény mindkét részéből tartalmaz fejezeteket. Az autográf tintaírással írt szöveget az író tinta- és ceruzaírásos kiegészítésekkel látta el.

Show lessRead more

Details

  • Title: The 21th page of the Novel of the Next Century
  • Date Created: 1872-1874
  • poet, journalist, MP: Mór Jókai
  • habitation: Pest, Hungary
  • Place Part Of: Hungary
  • Physical Dimensions: w17.2 x h21.1 cm (Complete)
  • Original title: A jövő század regénye kéziratának 21. oldala
  • Type: manuscript
  • Rights: Petőfi Literary Museum
  • External Link: opac.pim.hu

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile