Yükleniyor

Topçu Kışlası’nın anıtsal girişi

Guillaume Berggrenlate-19th century

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
İstanbul, Türkiye

Kışla’nın, yatayda ve düşeyde batı cephesinden taşan iki katlı giriş bölümü yanlardan sekizgen prizma biçiminde birer kuleyle kuşatılmıştır. Zemin katta girişin önündeki revak farklı genişliklere sahip değişik türde yedi adet kemerden oluşur. Cephenin ekseninde, üst kattaki kitabe levhasının üzerinde Osmanlı arması bulunur. Aynı eksende, saçağın üzerindeki üçgen alınlıkta yer alan kabarada da tuğranın yer aldığı tahmin edilebilir.
Cephede gözlenen, Bursa kemeri, sivri atnalı kemer, mukarnaslı başlık ve silme, geometrik şebekeli korkuluk, dişli parapet duvarı, ayrıca kuleleri taçlandıran soğan kubbecikler gibi mimari öğeler İslâm mimarisinin farklı ekollerinden (Selçuklu, klasik Osmanlı, Hint-Babür, Endülüs) alıntılanmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) Batı’dan ithal edilen oryantalist üslubun tipik bir örneği olan bu cephenin benzerleri, aynı döneme ait, Aksaray Valide Camii, Çırağan Sarayı, Kasımpaşa Bahriye Nezareti, Beyazıt Bâb-ı Seraskerî, Cağaloğlu Keçecizade Fuad Paşa Türbesi gibi yapılarda da karşımıza çıkar.

Ayrıntılar

  • Başlık: Topçu Kışlası’nın anıtsal girişi
  • Oluşturan: Guillaume Berggren
  • Oluşturulma Tarihi: late-19th century
  • Haklar: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu

Uygulamayı indir

Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie ve diğer özelliklerle müzeleri keşfedin ve eğlenceli zaman geçirin

Önerilenler

Google uygulamaları