Loading

Typewriter of Mihály Babits

Unknowncca 1930

Petőfi Literary Museum

Petőfi Literary Museum
Budapest, Hungary

Mihály Babits (1883–1941) is one of the leading figures of 20th century Hungarian literature. While he contributed to a renewal of Hungarian poetry with his poetic oeuvre, he also continued the great tradition of European literature. A poeta doctus, Babits wrote a history of European literature in 1934 to oppose against the growing ’barbarism’ in Europe and to show ’the great literary tradition at the time of the disintegration of European culture’, preserving his message ’in a bottle for the unknown future’. The poet’s moral standing became an emblem to progressive Hungarian intelligentsia after his death in 1941. His study was to be turned into a museum, but during the bombardment of Budapest in 1945 his flat was ruined. His famous library burnt down, and only his typewriter – often referred to in his poems – could be saved from the ruins. The seriously damaged typewriter has become a staggering symbol of the fragility and survivorship of cultural traditions.

Babits Mihály (1883–1941) a huszadik századi magyar irodalom egyik vezető alakja. A magyar költészetet megújító életművét egyúttal az európai irodalom hagyományának tisztelete és ápolása jellemezte. 1934-ben tiltakozásul az Európában bontakozó „barbarizmus” ellen, igazi poéta doctusként kezdett egyik legnagyobb vállalkozásába, Az európai irodalom történetének megírásába, hogy felmutassa „a nagy irodalmi hagyományt, az európai kultúra felbomlásának idején”, üzenetét ezzel mintegy „palackba zárja az ismeretlen jövendő számára.” 1941-ben bekövetkezett halála után emberi tartása jelkép lett a progresszív magyar értelmiség számára. Dolgozószobáját múzeumként akarták megőrizni. Ám 1945-ben, Budapest ostroma idején bombatalálat következtében elpusztult minden, leégett híres könyvtára, egyedül sokszor megverselt írógépét tudták kimenteni a romok közül. Az összeroncsolt írógép egyszerre vált a kulturális hagyományok törékenységének és továbbélésének egyik legmegrázóbb relikviájává.

Details

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Recommended

Google apps