Loading

Ume yanagi harusame banashi, kōhen

Artist: Tsukioka Yoshitoshi1881 (Meiji 14); December

Freer and Sackler Galleries

Freer and Sackler Galleries

Recommended

Home
Explore
Nearby
Profile