Wczytuję

Wilson i Paderewski – pocztówka z cyklu: „Pictures from the Glorious Days of the Polish-American Fraternity” – „Obrazy z chlubnych dni braterstwa polsko- -amerykańskiego”

Artur Szyk (1894–1951, autor pierwowzoru), wyd. Drukarnia Narodowa; © Artur Szyk1939

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie

Ignacy Jan Paderewski przez całe życie działał na rzecz ojczyzny. Korzystając ze swych licznych kontaktów i niezwykłej popularności niestrudzenie orędował za przywróceniem Polakom prawa do własnego państwa. Uważa się, że to dzięki zabiegom Paderewskiego, prezydent Wilson umieścił w swej deklaracji 13. punkt o konieczności stworzenia niepodległego państwa polskiego. Ósmego stycznia 1918 roku w orędziu do Kongresu prezydent Wilson ogłosił najważniejszy dla Polaków punkt 13., który brzmiał: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie,
które winno obejmować terytoria zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza; jego niezawisłość polityczna i gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym”.
Było to zwieńczenie wszystkich zabiegów i działań Ignacego Jana Paderewskiego na amerykańskiej ziemi.

Pokaż mniejWięcej informacji

Informacje

  • Tytuł: Wilson i Paderewski – pocztówka z cyklu: „Pictures from the Glorious Days of the Polish-American Fraternity” – „Obrazy z chlubnych dni braterstwa polsko- -amerykańskiego”
  • Twórca: Artur Szyk (1894–1951, autor pierwowzoru), wyd. Drukarnia Narodowa; © Artur Szyk
  • Data utworzenia: 1939
  • Lokalizacja: Polska, Kraków
  • Typ: postcard
  • Technika: papier, druk barwny

Polecane

Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil