Loading

Bronze plaque

Unknown1680/1700

Museum of Ethnography

Museum of Ethnography
Stockholm, Sweden

Plaque showing two warrior chiefs wearing basketry caps, coral-bead collars, ceremonial swords and an attire with attributes indicating high rank.

Details

  • Title: Bronze plaque
  • Creator: Unknown
  • Date Created: 1680/1700
  • Physical Dimensions: w340 x h440 mm
  • Type: Bronze plaque
  • Rights: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/
  • Provenance: Kungariket Benin ligger i den tropiska regnskogen i södra Nigeria. Majoriteten av dess befolkning är kända som edo, men också grupper av ibo, ijaw, yoruba och itsekiri bor inom rikets gränser. Kungarikets hjärta är dess huvudstad, som förr hette Edo men idag kallas Benin City. Utanför huvudstaden lever det jordbrukande folket i flera hundra byar under sina äldstes ledarskap. Benins kulrurrikedomar blev kända för västvärlden 1897 genom brittisk straffexpedition riktad mot Benin City, då tusentals konstverk från det kungliga palatset beslagtogs och senare spreds till museer och privatsamlingar över hela världen. Det är en kunglig konst som skapats för att förhärliga den gudomlige kungen, Oba, och hans föregångare. Också idag sitter en gudomlig kung, Oba Erediauwa, på tronen i Benin och styr över ett hängivet hov, över storslagna palatsritualer och över livaktiga konstnärsskrån. Detta sammantaget gör Benin City till ett religiöst och rituellt centrum och i kraft av kungamakten till en stad av gudomlig inspiration., Benin City, Nigeria
  • Place Part Of: Nigeria
  • Description: Två krigshövdingar med korgflätade hattar, korallkrage, ceremonisvärd och dräkter med attribut som visar på hög rang. Sent 1600-tal.

Additional Items

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Recommended

Google apps