Loading

Witold Pilecki’s curriculum vitae

Witold Pilecki

Polish History Museum

Polish History Museum
Warszawa, Poland

Details

 • Title: Witold Pilecki’s curriculum vitae
 • Creator: Witold Pilecki
 • Date: 1926-06-30
 • Location: Vilnius
 • Transcript:
  "-wiłem porzucić studja jako słuchacz nadzwyczajny Wydz. Sztuk Pięknych U.S.B. [Uniwersytetu Stefana Batorego] i znaleźć jakąś posadę. – Wkrótce /wiosną 1922r./ przez Ekspozyturę Oddziału „Demat” na teren ziemi Wileńskiej wyznaczony byłem jako referent „Dematu” na powiat Święciański. – Mając siedzibę w Nowych Święcianach, organizuję tam pracę harcerską oraz Oddział Zw. Bezp. Kraju, którego zostałem mianowany przez Kom. Gł. Z.B.K. – komendantem, - rozumiejąc iż każda praca dla Ojczyzny jest dobrą. – Jednak przedstawiciele Z.H.P. w Wilnie postawili mnie za warunek albo praca w Harcerstwie albo w Z.B.K. Nie solidaryzując się z tem pojęciem, wystąpiłem z czynnej służby w Z.H.P., to też gdy się obecnie zwróciłem tam o zaświadczenie z pracy, dostałem w dniu dzisiejszym lakoniczną o niej wzmiankę. - /po 9ciu latach służby/ Po likwidacji „Dematu”, przeniosłem się z N-Święcian w 1924 r. do Wilna i pracowałem jako sekretarz Związku Kółek Rolniczych z. Wileńskiej do dn. 1 października 1925 r., a od tej daty do dn. dzisiejszego jako sekretarz Sędziego Śledczego 2 Okręgu m. Wilna. – W czasie tej ostatniej mej pracy wygrałem nareszcie w Sądzie Okręgowym w Wilnie moje sprawy tyczące się folwarku i od 1go września r.b. będę mieszkał w Sukurczach gm. i pow. Lidzkiego, gdzie będę pracował na roli. /--/ Witold Pilecki Wilno 30/VI -26r.- dodaję iż urodziłem się w Ołońcu dnia 13 maja 1901 roku."
  Hide TranscriptShow Transcript
 • Contributor: Central Military Archives
 • Original Source: Central Military Archives
 • Credit: Central Military Archives | signature CAW AP 2844
 • Collection: Witold Pilecki

Additional Items

Get the app

Explore museums and play with Art Transfer, Pocket Galleries, Art Selfie, and more

Recommended

Google apps