Installation art

Instalační umění je umělecký žánr trojrozměrných děl, která jsou často vytvořená přímo pro dané místo a tak, aby transformovala vnímání prostoru. Obecně platí, že termín je aplikován na díla umístěná v interiéru, zatímco díla zasazená do exteriéru jsou často nazývána land art; hranice mezi těmito žánry se však překrývají. Mezi instalační umělce patří například Rachel Whiteread, Allan McCollum nebo Nick Franglen.
Show lessRead more
Wikipedia

91 stories

View All

841 items

TopicsInstallation art
Google apps