Adam Natanson

1829 - 1908

Adam Natanson, – jeden z siedmiu synów bankiera Seeliga Natansona, przybył z Warszawy do Paryża w roku 1871 z żoną Anną i dwoma synami: Aleksandrem i Tadeuszem oraz bratem Szymonem. W Paryżu urodzili się synowie: Leon i Ludwik-Alfred.
Zapisał synów do Lycée Condorcet, gdzie spotkali oni przyszłych malarzy Edwarda Vuillarda, Maurice Denisa, pisarza Marcela Prousta i historyka Daniela Halévy.
Adam Natanson korzystając z dochodów z banku, zajął się kolekcjonowaniem dzieł młodych malarzy paryskich. Wspierał Edwarda Vuillarda. Trzej synowie: Aleksander, Tadeusz i Ludwik-Alfred założyli i wydawali czasopismo La Revue blanche, Ludwik-Alfred ponadto napisał pod pseudonimem Alfred Athis wiele francuskich utworów scenicznych. Tadeusz ożenił się z córką Cypriana Godebskiego, Misią, lecz to małżeństwo nie przetrwało próby czasu.
Adam Natanson stał się protoplastą francuskiej gałęzi rodu Natansonów.
Show lessRead more
Wikipedia
Google apps