Jan Konijnenburg

Dec 8, 1757 - Jan 8, 1831

Jan van Konijnenburg was een Nederlands predikant, hoogleraar, wetenschapper, patriot en politicus.
In 1778 ging Konijnenburg theologie studeren aan de Hogeschool van Leiden, en twee jaar later aanvaardde hij al zijn eerste predikantspost, in Hazerswoude. In 1783 keerde hij, kort na zijn huwelijk met Sophia Welsingh, als predikant terug naar Leiden, en in 1786 verkaste hij naar Utrecht. Eind 1790 aanvaardde Konijnenburg het hoogleraarschap aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam met de rede Laudatio Simonis Episcopii.
Konijnenburg was vanaf 1795 een actief lid in de Amsterdamse kring van unitaristen rond Alexander Gogel, Samuel Wiselius, Willem Ockerse en Wijbo Fijnje. In 1797 werd hij afgevaardigd naar de Tweede Nationale Vergadering namens het district Amsterdam-I, waar hij onder meer ijverde voor gelijke rechten voor Joden. Hij was een warm voorstander van de staatsgreep van 22 januari 1798 en de daarop volgende Staatsregeling, die hij samen met Ockerse mee heeft helpen redigeren. Begin mei 1798 verklaarde hij dat hij vanwege zijn betrekking bij het openbaar onderwijs geen deel kon uitmaken van het Wetgevend Lichaam.
Show lessRead more
Wikipedia

Discover this historical figure

Home
Explore
Nearby
Profile