1976 – 2011

steve biko: odkaz

Steve Biko Foundation

„V Sesotho máme jedno rčení „motjheka sediba ha a se nwe“ (kdo kopá studnu, nepije z ní). Jen ti, kdo přijdou po něm, uhasí svoji žízeň její chladivou vodou. Když předkové toto přísloví vymýšleli, měli na mysli i Steva Bantu Bika, ačkoliv v té době čekal ve světě předstvoření na své zrození.“
– Zakes Mda 

Odkaz Steva Bika dnes žije v práci mnoha jihoafrických a mezinárodních institucí. Patří mezi ně například Nadace Steva Bika, Brazilský kulturní institut Steva Bika nebo bytové družstvo Steva Bika v anglickém Liverpoolu. V úsilí o dosažení Bikovy představy humánnější společnosti se tyto instituce nezaměřují pouze na materiální cíle jako bydlení, vzdělání a zdravotnictví, ale také na otázky historie, kultury a identity, a pokračují tak v tradici Steva Bika.

30 let po smrti Steva Bika. Paní Ntsiki Biko a George Bizos se účastní otevření Centra Steva Bika pro bioetiku na univerzitě Witwatersrand, Johannesburg.
Skladba z roku 1980, kterou napsal Peter Gabriel k uctění památky zesnulého aktivisty proti apartheidu Steva Bika

Steve Biko je také každoročně připomínán na pamětní přednášce Steve Biko Memorial Lecture, programu SBF vytvořeného ve spolupráci s Univerzitou Kapského města. Během 13. výročí zde přednášeli i někteří z předních myslitelů 21. století.

„Africké probouzení představuje stejně jako všechny společenské procesy chaotický avšak tvůrčí vývoj, který je daleko tomu, aby podléhal prediktivním pravidlům nebo předpisům a nelze jej ani redukovat na pouhý politický program.“

– Njabulo Ndebele, 1. ročník přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 12. září 2000

Profesor Njabulo Ndebele a Nkosinathi Biko, SBF CEO

„Investice do Bikových dětí je investice do budoucnosti Jižní Afriky, protože tyto děti neopustí svoji zemi. Je to jejich dědictví.“

– Zakes Mda, 2. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture – 12. září 2001

Profesor Zakes Mda

Biko, mladý muž s výrazným intelektem a smyslem pro organizaci a vedení, si uvědomoval, že je potřeba zvýšit pokleslou morálku černých lidí, jejich sebevědomí a sebeúctu; jeho vlastními slovy „překonat psychologický útlak černých lidí těmi bílými“.

– Chinua Achebe, 3. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 12. září 2002

Profesor Chinua Achebe

„Steve Biko, kterého jsme sem dnes přišli uctít, patří do skvělé galerie lidí, jejichž práce a oddanost ovlivnila mnoho lidí daleko mimo rodné břehy a kteří umožnili, abychom nyní mohli mluvit o možnostech nové Afriky povstávající z koloniálního popela posledních dní impéria.“

– Ngugi wa Thiong’o, 4. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 12. září 2003

Profesor Ngugi wa Thiong'o

"A jak nyní stále více hovoříme o Africké renesanci a pracujeme na ní, život, práce, slova, myšlení a příklad Steva Bika nabývají významu a ozvuků tak silných, jako v době, kdy žil. Jeho revoluce se odehrávala v prostém, avšak neuvěřitelně silném rozměru – snažila se o radikální změnu vědomí lidí. Africká renesance vyzývá ke stejně zásadní změně vědomí a je na této změně založena: vědomí sebe sama, našeho místa ve světě, schopnosti utvářet historii a našich vztahů mezi sebou navzájem a se zbytkem lidstva.“

– Nelson Mandela, 5. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 10. září 2004

Prezident Nelson Mandela

„Bantu Stephen Biko zásadně přispěl ke svobodě, kterou dnes zažíváme, tím, že nás osvobodil od strachu ze smrti a umožnil nám tak stát se plně tím, k čemu jsme byli stvořeni – hybnou silou naší vlastní historie.“

– Mamphela Ramephele, 6. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 12. září 2005

Dr. Mamphela Ramphele

„Je zvláštní si představit, že by Steve neměl moc času propagovat své učení a správně by tak měl zmizet v zapomnění...Neměl honosná auta ani velký dům. Žil v černošském ghettu. Neměl dokonce ani vysokoškolské vzdělání a správně by tak měl být odeslán do zapomnění vyhrazeného všem bezvýznamným lidem. Ale jaká je realita?“

– Desmond Tutu, 7. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 26. září 2006

Arcibiskup emeritus Desmond Tutu

„Steve Biko pochopil, že abychom dosáhli svobody, musíme se bouřit proti představě, že jsme ztělesněním problému, že už nesmíme jen volat: Proč ze mě Bůh udělal psance a cizince v mém vlastním domě?; Že se na sebe musíme přestat dívat očima druhých a měřit své duše měřicí páskou světa, který na nás pohlíží s pobaveným opovržením a soucitem.“

– Thabo Mbeki, 8. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 12. září 2007

Prezident Thabo Mbeki

„V Bikových spisech se spíše než o jeho postojích vůči rasistickým guvernérům mluví o psychologii a vědomí utlačovaných. Věděl, že klíčem k demokratické přeměně je vědomí chudých a jejich aktivní účast na změně jejich životů. Za své přesvědčení položil Biko ve jménu svobody a demokracie svůj život. Za to jsme mu dlužni a rozhodně si zaslouží své právoplatné místo v našich kolektivních vzpomínkách.“ 

– Trevor Manuel, 9. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 11. září 2008

Ministr Trevor Manuel 

„Steve Biko, který bych ochoten za ideál demokratické společnosti dát cokoliv, by s největším zájmem sledoval postup přeměny země až do roku 1994, kdy byla zavedena demokracie. Ve skutečnosti by dělal více než to. Jistě by spíše vedl, než jen pozoroval, utvářel události, než aby se nechal utvářet jimi.“

– Tito Mboweni, 10. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 10. září 2009

Nkosinathi Biko, ředitel společnosti SBF a Tito Mboweni, guvernér rezervní banky

Když jsem pracovala na problému útlaku, pochopila jsem v této souvislosti, jak utlačovatel – ať je to kdokoliv – s potěšením ukradne všechno, co máme, avšak zanechá nám utrpení, které si způsobujeme sami. Zanechá nás, a s radostí, našim jizvám. A poté bude ostatním pomáhat nás definovat pomocí ran a jizev, které jsme si sami způsobili. Steve Biko je v Jižní Africe známý jako otec Černošského uvědomění. Učil, že černoši musí prozkoumat svou vlastní existenci a dát jí smysl bez ohledu na názory jiných lidí, že na sebe musí pohlížet ve hřejivém světle vlastní mimořádnosti – jedinečného daru, který přinesli na tento svět, aby jej věnovali veškerému lidstvu; že musí mít víru v to, že jsou dokonalým a pozoruhodným projevem božství. Proto si vážíme Steva Bika. Protože, stručně řečeno, pochopil, že základem osvobození, skutečného osvobození, je sebeúcta.

– Alice Walker, 11. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 12. září 2010

Profesorka Alice Walker

„Po vyšetřování jsem četl některé z jeho spisů. Nedávno jsem si některé z nich přečetl znovu. Dokonce i dnes, po více než třiceti letech a v radikálně změněné společnosti, je jejich síla mimořádná. Najdete v nich kombinaci výmluvnosti, vhledu, politické vášně a politického pragmatismu.“

– Sir Sydney Kentridge, 12. ročník pamětní přednášky Steve Biko Memorial Lecture, 12. září 2011

Sir Sydney Kentridge
Autoři: Příběh

Steve Biko Foundation:
Nkosinathi Biko, CEO
Y. Obenewa Amponsah, Director International Partnerships
Donna Hirschson, Intern
S. Dibuseng Kolisang, Communications Officer
Consultants:
Ardon Bar-Hama
Marie Human

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil