1976 - 2011

Steve Biko: Nalatenschap

Steve Biko Foundation

'In het Sesotho bestaat het gezegde 'motjheka sediba ha a se nwe' ('hij die een put graaft, drinkt er niet uit'). Alleen degenen die na hem komen, kunnen hun dorst lessen met dit koele water. Toen onze voorvaderen dit adagium bedachten, hadden ze Steve Bantu Biko in gedachten, terwijl hij in het voorportaal van het leven zat te wachten.'
- Zakes Mda 

Vandaag de dag leeft het erfgoed van Steve Biko voort in het werk van diverse instellingen in Zuid-Afrika en de internationale gemeenschap. Hieronder zijn de Steve Biko Foundation, het Braziliaanse Instituto Cultural Steve Biko en de Steve Biko-woonstichting in het Engelse Liverpool. In de geest van Biko richten deze instellingen zich niet alleen op materiële problemen zoals huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg, maar proberen ze ook Biko's visie te bereiken van een menselijker gezicht door zich op geschiedenis, cultuur en identiteit te richten.

30 jaar na de dood van Steve Biko wonen zijn vrouw Ntsiki Biko en advocaat George Bizos de opening bij van het Steve Biko Centre for Bioethics van de Universiteit van Witwatersrand in Johannesburg
Een in 1980 door Peter Gabriel geschreven nummer om de overleden anti-apartheidsactivist Steve Biko te eren

Steve Biko wordt ook jaarlijks herdacht met de Steve Biko-herdenkingslezing. een programma van de SBF in samenwerking met de universiteit van Kaapstad. Deze lezing is in zijn dertienjarig bestaan al gegeven door enkele van de belangrijkste innovatieve denkers van de 21e eeuw.

'Zoals alle sociale processen is het opnieuw ontwaken van Afrika een rommelig maar creatief ontwikkelingsproces dat niet kan worden gereguleerd door regels en bepalingen, en ook niet kan worden teruggebracht tot een politiek programma.'

- Njabulo Ndebele, eerste jaarlijkse Steve Biko-herdenkingslezing, 12 september 2000

Professor Njabulo Ndebele en Nkosinathi Biko, CEO van de Steve Biko Foundation

'Een investering in de kinderen van Biko is een investering in de toekomst van Zuid-Afrika, want ze zullen dit land niet verlaten. Het is hun erfgoed.' 

- Zakes Mda, tweede jaarlijkse Steve Biko-herdenkingslezing, 12 september 2001

Professor Zakes Mda

'Als jonge man met scherp intellect en talent voor organisatie en leiderschap realiseerde Biko zich dat de wegzakkende moraal van de zwarte bevolking moest worden versterkt en hun bewustzijn en zelfrespect moest worden vergroot, of in zijn eigen woorden: 'dat de psychologische onderdrukking van zwarten door blanken moet worden overwonnen'.'

– Chinua Achebe, derde jaarlijkse Steve Biko-herdenkingslezing, 12 september 2002

Professor Chinua Achebe

'Steve Biko, die we hier eren, maakt deel uit van de groep bijzondere mensen wiens werk en toewijding een effect hebben gehad buiten de nationale grenzen, en die het mogelijk hebben gemaakt dat we over de mogelijkheid kunnen praten van een nieuw Afrika dat herrijst uit de koloniale as van vroegere keizerrijken.'

 – Ngugi wa Thiong’o, vierde jaarlijkse Steve Biko-herdenkingslezing, 12 september 2003

Professor Ngugi wa Thiong'o

'En nu we steeds vaker spreken van en toewerken naar een Afrikaanse Renaissance, krijgen het leven, het werk, de woorden en gedachten en het voorbeeld van Steve Biko een relevantie en zeggingskracht die net zo sterk is als in de tijd waarin hij leefde. Zijn revolutie had een eenvoudige maar overweldigend krachtige dimensie die zichzelf uitspeelde: een radicale verandering in het bewustzijn van mensen. De Afrikaanse Renaissance vraagt om en is gestoeld op precies eenzelfde fundamentele bewustzijnsverandering: bewustzijn van onszelf, van onze plaats in de wereld, ons vermogen om zelf de geschiedenis vorm te geven en onze relatie met elkaar en de rest van de mensheid.'

- Nelson Mandela, vijfde jaarlijkse Steve Biko-herinneringslezing, 10 september 2004

President Nelson Mandela

'De belangrijkste bijdrage van Bantu Steve Biko aan de vrijheid die we vandaag de dag genieten, is ons te bevrijden van de angst voor de dood, zodat we ons volledig kunnen ontwikkelen tot wat we zouden moeten zijn: de handelende personen in onze eigen geschiedenis.'

– Mamphela Ramephele, zesde jaarlijkse Steve Biko-herinneringslezing, 12 september 2005

Dr. Mamphela Ramphele

'Het is verbazingwekkend om te bedenken dat Steve niet veel tijd had om zijn lessen te verkondigen en dat die normaal gesproken in vergetelheid zouden moeten zijn geraakt... Hij had geen flitsende auto of een mooi huis. Hij woonde in een township. Hij had zelfs geen universitaire titel en zou logischerwijs in de vergetelheid moeten zijn geraakt die is voorbehouden aan alle non-entiteiten. Maar wat is de wekelijkheid?'

- Desmond Tutu, zevende nationale Steve Biko-herinneringslezing, 26 september 2006

Aartsbisschop Emeritus Desmond Tutu

'Steve Biko begreep dat we om onze vrijheid te verwerven, in opstand moeten komen tegen het idee dat we een probleem zijn, dat we meer moeten doen dan uitroepen: 'Waarom heeft God me een verworpene en vreemdeling in mijn eigen huis gemaakt?' Dat we onszelf niet langer door de ogen van anderen moeten zien en onze ziel niet langer moeten meten langs de meetlat van een wereld die toekijkt in geamuseerde minachting en medelijden.'

– Thabo Mbeki, achtste jaarlijkse Steve Biko-herinneringslezing, 12 september 2007

President Thabo Mbeki

'In zijn geschriften spreekt Biko niet zozeer over zijn houding jegens de racistische heersers, maar meer over de psychologie en het bewustzijn van de onderdrukten. Hij begreep toen al, zoals wij dat nu ook moeten, dat de bewustwording van de armen en hun actieve deelname als handelende personen in hun eigen leven de kern van democratische transformatie is. Voor deze overtuiging heeft Biko zijn leven gegeven in naam van vrijheid en democratie. We zijn hem daarom onze dankbaarheid verschuldigd en hij verdient zeker zijn plaats in onze collectieve herinneringen.' 

- Trevor Manuel, negende jaarlijkse Steve Biko-herinneringslezing, 11 september 2008

Minister Trevor Manuel 

'Steve Biko, die bereid was alles op te geven voor het ideaal van een democratische maatschappij, zou de vooruitgang van het land sinds de introductie van democratie in 1994 met bijzondere interesse hebben gevolgd. Hij zou zelfs meer doen dan dat: hij zou zeker leiding hebben gegeven in plaats van te volgen en gebeurtenissen in gang zetten in plaats van zich te laten meevoeren.' 

-Tito Mboweni, tiende jaarlijkse Steve Biko-herinneringslezing, 10 september 2009

De heer Nkosinathi Biko, CEO van de Steve Biko Foundation en Tito Mboweni, gouverneur van de Reserve Bank

'Een van de dingen die ik over onderdrukking begon te begrijpen toen ik met dit probleem bezig was, was hoe de onderdrukker, wie dat ook is, moeiteloos alles steelt wat we hebben, maar ons zelfopgelegde lijden niet wegneemt. Ze laten onze littekens graag aan ons over. En vervolgens helpen ze anderen ons te definiëren aan de hand van de wonden en littekens die we onszelf geven... Steve Biko staat bekend als de vader van het zwarte bewustzijn in Zuid-Afrika. Hij heeft ons geleerd dat zwarte mensen hun eigen bestaan moeten onderzoeken en bevestigen, ongeacht de mening die anderen over hen hebben. Dat ze zichzelf moeten zien in het warme licht van hun eigen genialiteit: de unieke gave waarmee ze geboren worden en die ze aan de mensheid kunnen geven. En dat ze er vertrouwen in moeten hebben dat ze perfect zijn als de unieke expressie van het goddelijke die ze zijn. Dat is waarom we Steve Biko vereren. Omdat hij, om kort te gaan, volledig begreep dat de basis voor werkelijke bevrijding, elke werkelijke bevrijding, eigenliefde is.

- Alice Walker, elfde jaarlijkse Steve Biko-herinneringslezing, 12 september 2010j

Professor Alice Walker

'Na het gerechtelijk onderzoek heb ik enkele van zijn geschriften gelezen. Ik heb sommige kort geleden opnieuw gelezen. Zelfs nu nog, meer dan 30 jaar later en in een radicaal veranderde samenleving, is hun zeggingskracht uitzonderlijk. Je vindt hierin een combinatie van welsprekendheid, inzicht, politieke passie en politiek pragmatisme.'

- Sir Sydney Kentridge , twaalfde jaarlijkse Steve Biko-herinneringslezing, 12 september 2011

Sir Sydney Kentridge
Credits: verhaal

Steve Biko Foundation:
Nkosinathi Biko, CEO
Y. Obenewa Amponsah, Director International Partnerships
Donna Hirschson, Intern
S. Dibuseng Kolisang, Communications Officer
Consultants:
Ardon Bar-Hama
Marie Human

Credits: alle media
Het uitgelichte verhaal kan in sommige gevallen zijn gemaakt door een onafhankelijke derde partij en kan afwijken van de standpunten van de hieronder vermelde instituten die de content hebben geleverd.
Vertalen met Google
Homepage
Verkennen
Dichtbij
Profiel