1945 – 1964

Steve Biko: Mládí

Steve Biko Foundation

„Probuzení spícího obra“

 Biko, syn Mathewa Mzingaye a Alice Nokuzola Biko, pocházel ze skromných poměrů. Jeho otec sloužil u policie a později získal práci vládního úředníka. Zemřel v roce 1950 během studií práv na Jihoafrické univerzitě. Bikovi byly čtyři roky. Hlavní osobností v jeho životě se od té doby stala matka Alice, která pracovala jako služebná v nemocnici Grey Hospital ve městě King William’s Town.

Biko, the son of Mathew Mzingaye and Alice Nokuzola Biko, came from humble beginnings. His father served in the police force before landing a job as a government clerk. He died in 1950 while studying towards a law degree through the University of South Africa. Biko was four. From that age, the primary influence in Biko’s life was his mother, Alice, who worked as a domestic servant at Grey Hospital in King William’s Town.

„Jeho matka mu poskytla skutečnou podporu...Byla příliš chudá a musela velmi tvrdě pracovat, aby mohla po předčasné ztrátě manžela v roce 1950 vychovat své čtyři děti.“

– Aelred Stubbs

Alice „Mamcete“ Biko
Bikův domov, černošská čtvrť Ginsberg; King William's Town, Jižní Afrika
Bukelwa Biko
Khaya Biko

Biko byl třetí ze čtyř dětí. Jeho sourozenci byli: starší sestra Bukelwa, starší bratr Khaya a mladší sestra Nobandile. Jejich jména spolu tvoří slovní hříčku: „Hayi ukuBukeka kweKhaya laBantu aBandileyo“ – „Ctíme širokou rodinu“.

Nobandile Biko

„Cítil zodpovědnost nejen za svůj domov, ale i za celou komunitu, zejména za její vzdělávání. Bylo to proto, že když složil závěrečnou zkoušku na škole (junior certificate), vybrala komunita Ginsberg peníze, aby jej poslala studovat dál. V Ginsbergu to bylo něco neslýchaného, on však prospěl velmi dobře. Později se cítil tak zavázán, že založil vzdělávací nadaci Ginsberg.“

– Nobandile Biko

V mládí docházel Biko na základní školu Charles Morgan a poté na střední školu Forbes Grant v černošské čtvrti Ginsberg
Bikovo středoškolské vysvědčení

V roce 1963, ve věku 15 let, byl Steve Biko přijat do misijní školy Lovedale, do které se o rok dříve zapsal Khaya. Později toho roku byli oba bratři spolu s dalšími 50 studenty zatčeni pro podezření, že jsou příznivci nezákonné organizace Poqo (Osamocení) při Panafrickém kongresu (PAC). Steve byl vyslýchán policií a navzdory nedostatku důkazů, že by měl nějaké politické sklony, byl následně vyloučen a uveden na černých listinách na všech státních školách. Khaya byl uvězněn za to, že byl členem zakázaného kongresu PAC. Tak se zrodil Bikův odpor k autoritám a podle Khaye se „ probudil spící obr.“ Sám Steve Biko připustil, když byl jako svědek obhajoby v roce 1976 předvolán k procesu s jeho kolegy z Hnutí černošského uvědomění, že „od té chvíle jsem začal moc z duše nenávidět!“

Incident v roce 1963 měl na Bika a jeho politický náhled opravdu hluboký vliv. Po vyloučení strávil hodně času donášením jídla a jiných zásob svému bratrovi a jeho kamarádům ve vězení. Vývoj v roce 1963 byl pro Steva křest ohněm, který vedl k tomu, že zprávy od Khaya a dalších rozezvučely v dosud bezstarostném a politicky indiferentním Stevovi tu správnou strunu.  

Univerzita St. Francis
Biko přebírá cenu ve školní soutěži esejí.

„V roce 1963 byl vyloučen pro nic za nic ze školy. A to byla ta chvíle, kdy se probudil spící obr.“

– Khaya Biko 

Otec Aelred Stubbs

 V roce 1964 byl Steve Biko přijat do další misijní školy St Francis College v Marianhill, v provincii Natal, kde se ihned zaměřil na výzkum rozporů mezi křesťanským liberálním učením a zkušenostmi černošského obyvatelstva. Cítil, že byl poněkud zanechán na holičkách ředitelem a zaměstnanci školy Lovedale, kteří vyznávali pokrokový liberální program, ale na nespravedlnost v roce 1963 reagovali s naprostou bezmocností. Důkaz tohoto momentu probuzení je obsažen v korespondenci mezi Bikem a jeho bývalým učitelem na Lovedale, otcem Aelredem Stubbsem.

Program pohřbu otce Stubbse
Stubbs, který se stal později Bikovým přítelem, připravil některé jeho texty k vydání do knihy nazvané I Write What I Like. Tato publikace obsahovala Bikovy spisy, které napsal ve věku 18 až 29 let.

„Podstata Černošského uvědomění spočívá v tom, aby si černoši uvědomili, že nejúčinnější zbraní v rukou utlačovatele je mysl utlačovaných. Pokud je člověk v srdci svobodný, žádné umělé řetězy jej nemohou svázat do otroctví, ale pokud je mysl člověka ovládána a kontrolována utlačovatelem, není nic, co by utlačovaný mohl udělat, aby své mocné pány dokázal vystrašit.“

– Steve Biko, I Write What I Like

Dopis Steva Bika na rozloučenou se spolužáky při odchodu ze St. Francis na univerzitu

Click on the Steve Biko Foundation logo to continue your journey into Biko's extraordinary life. Take a look at Steve Biko: The Black Consciousness Movement, Steve Biko: The Final Days, and Steve Biko: The Legacy.

Autoři: Příběh

Steve Biko Foundation:
Nkosinathi Biko , CEO
Y. Obenewa Amponsah, Director International Partnerships
Donna Hirschson, Intern
S. Dibuseng Kolisang, Communications Officer 
Consultants:
Ardon Bar-Hama, Photographer
Marie Human, Researcher

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil