Solidarity Shorts

Culture.pl

“Solidarność dla przyszłości”

Solidarity Shorts jest to międzynarodowy konkurs filmowy, skierowany do młodych ludzi z całego świata. Celem konkursu jest zachęcenie do wrażliwej refleksji nad stosunkami pomiędzy ludźmi i kulturami wyrażonej w formie filmu krótkometrażowego, który pokaże ideę solidarności w XXI wieku.

Jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski było powstanie NSZZ „Solidarność”. Był to nie tylko pierwszy wolny związek zawodowy w bloku państw komunistycznych, lecz przede wszystkim 10-milionowy ruch społeczny domagający się prawa do wolności i swobód obywatelskich. Droga zapoczątkowana przez “Solidarność” otworzyła nowe szanse cywilizacyjne. Pamiętając o naszej historii oraz wsparciu, jakie otrzymaliśmy od społeczności międzynarodowej, chcemy być rzecznikami solidarności na świecie, wspierając demokrację, dążenia do wolności i poszanowanie praw człowieka szczególnie wśród młodego pokolenia.

I Międzynarodowy Konkurs Filmowy o Solidarności to konkurs filmowy o tematyce społecznej skierowany do młodzieży w kraju i na świecie w celu promocji idei SOLIDARNOŚCI

Projekt ma charakter edukacyjno-promocyjny, jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia refleksji nad współczesnym światem, stosunkami między ludźmi i kulturami.

Konkurs odbywa się pod patronatem najwybitniejszych polskich twórców i wykładowców Szkoły Filmowej A. Wajdy i Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

W kampanii promocyjnej konkursu przygotowujemy spoty reklamowe z udziałem powszechnie znanych osobistości ze świata kultury i laureatów Pokojowej Nagrody Nobla.

Zgłoszone filmy były wyłącznie amatorskie. Film, służy tutaj jako nośnik przekazu komunikatu społecznego. Konkurs jest otwarty dla wszystkich gatunków i form filmowych.

Autorzy: artykuł

Exposition author — Sylwia Wysłowska, publisher of Culture.pl
Texts authot — Lech Wałęsa Institute
Event organizer — Lech Wałęsa Institute

Twórcy wszystkich multimediów
Pokazane artykuły w niektórych przypadkach mogły zostać przygotowane przez firmy niezależne, dlatego nie zawsze będą zgodne z poglądami wymienionych poniżej instytucji, które dostarczyły te materiały.
Przetłumacz z Google
Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil