พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558

ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน

Queen Sirikit Museum of Textiles

บอกเล่าเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งศิลปาชีพ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชดำริถึงการพระราชทานอาชีพแก่ราษฎร

ต่อมาได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์ในขณะนั้นลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือ โดยได้ทรงกำชับว่า "แม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลย" เพราะอาจได้พบลายผ้าโบราณ ซึ่งจะสืบไปถึงช่างทอและเรื่องราวต่างๆ ได้ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวได้กลายเป็นการฟื้นชีวิตผ้าทอมือไทยที่กำลังจะสูญหาย พร้อมกับพัฒนาฐานะและคุณภาพชีวิตราษฎรไทยทุกภูมิภาคมาจวบจนปัจจุบัน

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สร้างงานแก่ราษฎรชนบทให้สามารถยึดเป็นสัมมาชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นทางเลือกให้ราษฎรได้ทำงานที่ตนรักในบ้านเกิด ได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัว ไม่ต้องเข้ามาแก่งแย่งทำมาหากินในเมืองใหญ่ และเหนืออื่นใดคือได้เดินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยให้คนไทยสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๔๐ ปี

ผ้ามัดหมี่
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า สืบต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯให้อนุรักษ์การทอแบบดั้งเดิม

ผ้าขิด ผืนผ้าหน้าหมอนขิดที่ราษฎรทูลเก้าฯ ถวาย
มีพระราชดำริให้ถอดลายและทอผ้าให้หน้ากว้างเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย

ผ้าจก
ผ้าซิ่นตีนจกลวดลายละเอียด สีสันสวยงามแปลกตาของหญิงชาวบ้านคูบัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้สืบทอดภูมิปัญญา ที่กำลังสูญหาย

งานปักซอบแบบไทย จากงานโบราณในราชสำนัก สู่อาชีพของราษฎรในภาคใต้

ผ้ายก
ผ้ายกเมืองนครฯ ศิลปะการทอชั้นสูง ที่ใกล้จะสูญหาย โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูเป็นอาชีพเสริมแก่ราษำร

จากแมลงปีกสวยที่หมดวงจรชีวิตใต้ต้นไม้ในอีสาน
มีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับซึ่งราษฎรนำมาถวาย

ฉลองพระบาทไหมมัดหมี่ ประดับปีกแมลงทับ ลูกปัด และเลื่อม

a multi-media experience that examines the creation of the SUPPORT Foundation and how it has helped save and promote Thai village textile traditions and provided many Thai women with new skills and an important source of income
เครดิต: เรื่องราว

คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะที่ปรึกษา
นายกริช มโนพิโมกษ์, นายกฤษณะ ธนะธนิต, นายธนา ชาตะวราหะ, นางธีรานุช กรรณสูต วงศ์ไวศยวรรณ นายนิธิ สถาปิตานนท์ นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา นายภิรมย์ แจ่มใส นายอนุชิต สุคนธทรัพย์
ที่ปรึกษาต่างประเทศ
นางสาวเมลิสสา เลเวนตัน นางสาวเดล แคโรลิน กลัคแมน นางสาวจูเลีย เอ็ม เบรนเนน

การออกแบบห้องจัดแสดงนิทรรศการและการผลิต
บริษัทแปลน โมทิฟ จำกัด บริษัท ทิลลอทซันดีไซน์ แอสโซซิเอทส์
บริษัทเอ็มจีเอ็มทีดีไซน์ บริษัทอินโนวิชั่น บริษัทกอปเปียน เอส พี บริษัทไฟนัลคัท จำกัด บริษัทโอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด

ถ่ายภาพ
นายอนัฆ นวราช

ขอขอบพระคุณ
สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองศิลปาชีพ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้ให้การสนับสนุน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
นายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายสมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์