CENTRAL EUROPEAN ART DATABASE (CEAD) výběr

Muzeum umění Olomouc

V zákulisí

Představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových uměleckých děl, které jsou součástí sbírky Muzea umění Olomouc a jeho stálé expozice věnované 20. století ve středoevropském kontextu. Vedle základních proudů a tendencí v českém moderním umění sledovaného období zahrnují tvorbu exilových autorů a význačných umělců z Polska, Maďarska a Slovenska.

Výber zde uvedených děl je časově vymezen děním na výtvarné scéně nedlouho po skončení druhé světové války a pokračuje ukázkami nejvýznamnějších výtvarných tendencí druhé poloviny 20. století až do jeho závěru. Expozice začíná ukázkami tvorby významných solitérů 50. let či autorů, kteří navazovali na předválečnou avantgardu.

Pozornost je věnována vzniku poválečné abstrakce, tedy dílům spjatým s různými podobami lyrické a strukturální abstrakce. Z mnoha protichůdných tendencí 60. let pak v expozici dominují ukázky širokého rozlivu lettrismu a neokonstruktivismu, s nimiž kontrastují malířská a sochařská díla tzv. nové figurace, české grotesky a pozdější existenciální figurace 70. a 80. let. Závěr expozice pak uzavírají konceptuální a postmoderní projevy, jejichž „blahé i neblahé vlivy“ zřetelně ovlivnily umění poslední dekády.

Prohlédněte si výstavu Století relativity prostřednictvím Street View!

Autoři: Příběh

Dóra Maurer, Endre Tót, Victor Vasarely, Milan Dobeš, Sándor Pinczehelyi, Ludmila Padrtová, Magdalena Abakanowicz

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil