พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง

Kamthieng House Museum of The Siam Society

เรือนคำเที่ยง เป็นเรือนไทยล้านนาที่สวยงามที่สุดหลังหนึ่งหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ขณะนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ และศิลปวัตถุของชาวล้านนาตามวิถีชุมชนเกษตรกรรมในชนบทเมื่อครั้งอดีต

Kamthieng House
the auditorium
the society's library
Siam Society's collection of research
เครดิต: เรื่องราว

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์