1868 – 1948

Kolekcja fotografii i kart pocztowych ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu - część 3 

Muzeum Polskie w Rapperswilu

Historia Muzeum Polskiego w latach 1868-1948

Karta pocztowa "Mauzoleum T. Kościuszki", Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Mauzoleum serca Tadeusza Kościuszki (1897-1927)
Niezależnie od bogatych zbiorów muzealnych, często bezcennych tak pod względem wartości materialnej, jak historycznej, najważniejszą pamiątką i "sferą sacrum" Muzeum było Mauzoleum, w którym znajdowała się urna z sercem generała Tadeusza Kościuszki, zmarłego w Solothurn w 1817 roku.
Wejście do Mauzeoleum T. Kościuszki, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Wejście do Mauzoleum, w którym znajdowała się urna z sercem Tadeusza Kościuszki.

Karta pocztowa "Mauzoleum T. Kościuszki", Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Karta pocztowa "Mauzoleum T. Kościuszki", Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Projekt mauzoleum wykonał architekt Xawier Müller, natomiast ozdobne freski przedstawiające anioły i Matkę Boską Częstochowską - monachijski malarz Stefan Herweg.

Karta pocztowa "Mauzoleum T. Kościuszki", Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Ozdobna urna z brązu wykonana przez rzeźbiarza Wincentego Trojanowskiego przywieziona została do Rapperswilu w 1895 roku, a dwa lata później ustawiono ją w specjalnie zaprojektowanym mauzoleum, mieszczącym się w przyziemiu Wieży Prochowej.

Urna z sercem T. Kościuszki, 1906, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Goście Muzeum Narodowego Polskiego w Hotelu Schwanen w Rapperswilu, 1905, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Miejsce spotkań polskiej emigracji
Przechowujące tak cenne pamiątki Muzeum szybko stało się celem wypraw i pielgrzymek narodowych Polaków rozsianych po całym świecie. Stało się nie tylko miejscem gromadzenia i przechowywania polskich reliktów przeszłości, ale także ośrodkiem spotkań emigrantów, którzy przybywali tutaj na liczne obchody związane z uczczeniem kolejnych rocznic wybuchu powstań narodowych czy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Uroczystości rapperswilskie, 1905, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Przyjazd Polaków do Rapperswilu z okazji 400. rocznicy urodzin Mikołaja Reja z Nagłowic (1905).

Uroczystości rapperswilskie, 1905, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Polacy w Rapperswilu, 1912, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Wycieczka Kolonii Polskiej, 1917, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Rada Nadzorcza Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, 1910-08-10, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Władysław Plater zmarł w 1889 roku i został pochowany w wirydarzu zamku. Po jego śmierci Muzeum pozostawało pod opieką działaczy emigracyjnych, stając się miejscem ich dorocznych spotkań i obrad.

Zebranie Rady Nadzorczej Muzeum Narodowego Polskiego, 1912-08-08, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Rada Muzeum Narodowego Polskiego, 1912-08-08, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Rada Muzeum Narodowego Polskiego, 1912-08-08, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Krystyn Ostrowski (1811-1882), Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Wśród osób skupionych wokół polskiej placówki u schyłku XIX i na początku XX wieku wymienić należy: Krystyna Ostrowskiego (fundatora i członka Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu - na zdjęciu), Agatona Gillera, Józefa Gałęzowskiego, Karola Lewakowskiego, Włodzimierza Rużyckiego czy też Konstantego Żmigrodzkiego.

Zygmunt Miłkowski (1824-1915), 1908, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Zygmunt Miłkowski (1824-1915) brał czynny udział w tworzeniu Muzeum Narodu Polskiego w Rapperswilu działając w jego radzie zarządzającej.

Stanisław Zieliński (1880-1936), Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Stanisław Zieliński (1880-1936) od r. 1910 zajmował stanowisko kierownika biblioteki Muzeum Narodu Polskiego w Rapperswilu.

Zygmunt Laskowski (1841-1928), Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Zygmunt Laskowski (1841-1928) był działaczem polonijnym w Szwajcarii, założył w Genewie Muzeum Anatomiczne, pełnił funkcję dyrektora Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Włodzimierz Rużycki (1839-1914), 1908, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Kustosz Włodzimierz Rużycki (z prawej) w towarzystwie dra Naegeli na schodach prowadzących do Zamku.

Grób Włodzimierza Rużyckiego, 1921, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Groby na dziedzińcu, 1923, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Prace w bibliotece, 1913, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Stanisław Zieliński - bibliotekarz Muzeum Narodowego Polskiego wraz z pomocnikiem Adamem Lewakiem w trakcie porządkowania zbiorów.

Prace w muzeum, 1914, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Kustosz Muzeum Narodowego Polskiego - Konstanty Żmigrodzki wraz z pomocnikiem Stanisławem Trembińskim podczas prac konserwatorskich.

Dyrekcja Muzeum z planami przebudowy zamku, 1916, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Wyjazd zbiorów rapperswilskich, 1927, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Wyjazd zbiorów rapperswilskich - 1927
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zgodnie z testamentem Władysława Platera, zbiory zgromadzone w Muzeum zostały 1927 roku przewiezione specjalnym pociągiem do kraju. Oprócz urny z sercem Tadeusza Kościuszki, eskortowanej przez szwajcarskich oficerów, w 13 wagonach pomieszczono ok. 3 tys. dzieł sztuki, 2 tys. pamiątek historycznych, 20 tys. sztychów, 9 tys. medali i monet. 92 tys. książek i 27 tys. manuskryptów. Większość zbiorów rapperswilskich uległo zniszczeniu podczas działań wojennych. Te, które się zachowały, rozdzielono między różne instytucje kraju. Wzbogaciły one polskie dziedzictwo narodowe.
Wyjazd zbiorów rapperswilskich do Polski, 1927, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Wyjazd zbiorów rapperswilskich do Polski, 1927, Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu
The Polish Museum in Rapperswil
Autorzy: artykuł

Kurator wystawy:

Radosław Pawłowski


Korekta tekstów:

Anna Buchmann
Anna Tomczak


Digitalizacja kart pocztowych i fotografii:

Radosław Pawłowski
Ewa Wąsik

Digitalizacja kart pocztowych i starych fotografii, jak również obecna wystawa internetowa, zostały dofinansowane w roku 2019 ze środków Senatu RP w ramach programu wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania.

Opracowania do tekstów:

A. Badach, A. Piotrowska, "Muzeum Polskie w Rapperswilu", Warszawa-Rapperswil 2008,
H. Zielińska, "Die Polnische Freiheitssäule in Rapperswil, Rapperswil 1979,


Copyright: Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

www.polenmuseum.ch

Tłumaczenie: JUNIQUE CENTRUM TŁUMACZEŃ

Twórcy wszystkich multimediów
Pokazane artykuły w niektórych przypadkach mogły zostać przygotowane przez firmy niezależne, dlatego nie zawsze będą zgodne z poglądami wymienionych poniżej instytucji, które dostarczyły te materiały.
Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil