พ.ศ. 2555

ห้องกิจกรรม

Queen Sirikit Museum of Textiles

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

“มาแต่งตัวแบบ ไทยให้ตุ๊กตากันเถอะ”
ผู้เข้าชมจะได้สนุกสนานไปกับการแต่งตัวตุ๊กตา ด้วยเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในสมัยต่างๆ รวมถึงชุดไทยพระราชนิยม ๘ แบบ และเครื่องแต่งกายชายไทยในโอกาสต่างๆ

ส่วนนี้เป็นกิจกรรมทดสอบความรู้ทั่วไป ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสและดูแบบจำลองวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทอและการปักผ้าในกล่องคำถามทั้ง ๘ กล่อง เพื่อหาคำตอบว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นคืออะไร

กิจกรรม “นุ่งโจงห่มสไบ แต่งกายสีตามวัน”
ผู้เข้าชมเองก็สามารถแต่งกายแบบไทยด้วยสีตามวัน ตามบันทึกความทรงจำในหม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุลให้กับตนเองได้ พร้อมสนุกสนานไปกับอุปกรณ์ประกอบฉาก แล้วถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับฉากย้อนยุคของห้องกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดเตรียมไว้

กิจกรรมส่งท้ายก่อนออกจากห้อง คือตราประทับลายผ้าประเภทต่างๆ อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้ายก ผ้าจก ผ้าขิด หรือผ้าชาวเขา ผู้เข้าชมสามารถนำตราประทับที่จัดเตรียมไว้ให้มาออกแบบลวดลายบนกระดาษการ์ดตามชอบ เสร็จแล้วสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกจากทางพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ด้วย -

Isan House
“บ้านอีสาน”
เกมผ้าทอในประเทศไทย “พาน้องตุ๊กตากลับบ้านกันเถอะ”
ลักษณะของเกมเป็นตุ๊กตาแม่เหล็กในชุดประจำชาติพันธุ์หรือชุดผ้าทอของภูมิภาคนั้นๆ โดยผู้ทำกิจกรรมจะต้องนำตุ๊กตามาวางให้ถูกตำแหน่งตามคำอธิบายที่ให้ไว้

"กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทำกิจกรรมเกิดความเข้าใจวงจรชีวิตของหนอนไหม ตั้งแต่ช่วงผีเสื้อ
ไปจนถึงการเป็นเส้นไหมที่พร้อมถักทอเป็นผืนผ้า ในส่วนนี้ผู้เล่นสามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมโดยพลิกภาพหนอนไหมในแต่ละช่วงวัย
"

ในส่วนนี้เปรียบเสมือนนิทรรศการผ้าอีสานขนาดย่อม เนื่องจากผ้าที่นำมาตกแต่งประกอบไปด้วย ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าแพรวา ผ้าไหมพื้น ผ้าไหมลายหางกระรอก ลายเกล็ดเต่า ลายตาราง และลายลูกแก้ว เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างของรายละเอียดของผ้าแต่ละชนิด ก่อให้เกิดการสังเคราะห์ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้ทอ ตั้งแต่การสาวเส้นไหม การย้อมสี การมัด การทอ จึงกล่าวได้ว่า “ผ้าทอแต่ละผืนนั้นมีชิ้นเดียวในโลก”

บ้านอีสาน
ในส่วนนี้เป็นการจำลองบ้านของสมาชิกศิลปาชีพในภาคอีสาน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและทอผ้าเป็นอาชีพเสริม ใต้ถุนบ้านจะมีกี่ทอผ้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทดลองทอผ้า ในบรรยากาศเสมือนจริงด้วยอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับทอผ้า พร้อมสนุกสนานไปกับอุปกรณ์ประกอบฉากและร่วมแต่งกายแบบไทยพื้นบ้าน แล้วถ่ายภาพกับแปลงหม่อนกลับไปเป็นที่ระลึก

กิจกรรมส่งท้ายก่อนออกจากห้อง คือ กิจกรรมแสตมป์ลายผ้ามัดหมี่ เป็นการแนะนำลวดลายที่ปรากฏบนผ้าไหมมัดหมี่ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักและเข้าใจถึงที่มาที่ไปของลายผ้าไหมมัดหมี่ที่มีอยู่มากกว่า ๒๐๐ ลาย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำตราประทับที่จัดเตรียมไว้ให้มาออกแบบลวดลายบนกระดาษการ์ดตามชอบ แล้วสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกจากทางพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ด้วย

Welcome to the Activity studio!
เครดิต: เรื่องราว

คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์