listopad 1938

„Věčný Žid“

Getty Images

Od počátku Hitlerova režimu mířila na německé Židy antisemitská propaganda. Podle ní mohli za německou porážku v první světové válce i hospodářskou krizi. Byly přijaty zákony omezující práva Židů na zaměstnání, vzdělání a občanství. Bodem zvratu byla Křišťálová noc, mnohdy označovaná za počátek holocaustu. Sociální, ekonomické a politické perzekuce eskalovaly ve státem organizované násilí, deportace a masové vraždy.
 
Německý židovský občan 
Prodej pásků na rukávy

Po invazi do Polska byli Židé povinni nosit na svém oděvu identifikační značku – žlutou hvězdu nebo bílý náramek s modrou Davidovou hvězdou. Ponižující žlutý odznak se brzy rozšířil po celém Německem okupovaném území.

„Pouze pro Židy“

Běžné bylo i jiné drobné, ale sadistické ponižování. Mezi typické taktiky určené k dehumanizaci a degradaci Židů patřila segregace ve veřejném prostoru, nošení ponižujících sloganů a čištění chodníků. To vše mělo připravit veřejnost na přijetí ještě horšího zacházení.

"Já jsem Žid, ale na nacisty si nechci stěžovat."
Nápis ženy: „Hodím se pro největší svinstvo a chodím pouze se Židy“. Nápis na krku muže: „Jako Žid si do svého pokoje vodím pouze německé dívky“.
„Němci! Braňte se! Nenakupujte u Židů!“

Židovské obchody a kanceláře se staly terčem graffiti a bojkotu a některé podniky byly rovnou zkonfiskovány.

Židovské texty a ostatní „neárijské“ knihy byly hromadně páleny. 

Graffiti identifikující židovské obchody a odrazující zákazníky od nakupování.
Tzv. neárijské publikace byly veřejně páleny. 
Synagogy byly cílem útoků a ničení.

Při Křišťálové noci bylo v Německu a Rakousku poškozeno nebo zcela zničeno přes 7500 židovských obchodů a podniků a 300 synagog. 30 000 Židů nacisté poslali do koncentračních táborů, a než byli po třech měsících propuštěni, 2000 jich již zahynulo.

Začal holocaust...

Ráno po Křišťálové noci v Berlíně
Autoři: Příběh

Curator — Sarah McDonald, Getty Images
Photographers — Fox Photos, General Photographic Agency, Henry Guttmann, Hulton Archive, Keystone Press, Three Lions Agency

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil