listopad 1938

„Żyd Wieczny Tułacz”

Getty Images

Od samego początku istnienia reżimu Hitlera głównym celem ataku byli niemieccy Żydzi. Antysemicka propaganda głosiła, że to oni byli odpowiedzialni za klęskę kraju w I wojnie światowej, jak również późniejszy kryzys ekonomiczny. Ustanowiono wówczas serię uchwał ograniczających prawa Żydów do pełnego zatrudnienia, możliwości nauki i prawa obywatelskie. Punktem zwrotnym była „noc kryształowa” (Kristallnacht), często określana jako początek Holokaustu, kiedy to prześladowania społeczne, ekonomiczne i polityczne eskalowały do poziomu przemocy akceptowanej przez prawo, deportacji i masowych mordów.
 
Niemiecki Żyd 
Sprzedaż opasek na ręce

Po inwazji na Polskę Żydzi byli zmuszeni do noszenia znaku rozpoznawczego na ubraniu: żółtej gwiazdy lub białej opaski na rękę z niebieską gwiazdą Dawida. Hańbiąca żółta opaska szybko stała rozpoznawalnym znakiem na terenach okupowanych przez Niemców.

„Tylko dla Żydów”

Dochodziło również do innych drobnych, ale sadystycznych upokorzeń: segregacja w miejscach publicznych, konieczność paradowania z upadlającymi sloganami i szorowanie chodników – to wszystko stanowiło taktykę mającą na celu odczłowieczenie i poniżenie Żydów, a która torowała drogę pod zdobycie publicznej akceptacji na znacznie gorsze ich traktowanie.

„Jestem Żydem i już nigdy więcej nie będę skarżył się na nazistów”
Kobieta niesie napis: „Jestem odpowiednia nawet dla największej świni i zadaję się tylko z Żydami”. Z kolei napis mężczyzny brzmi: „Jako Żyd zapraszam do pokoju tylko niemieckie dziewczyny”
„Towarzysze! Brońcie się! Nie kupujcie u Żydów!”

Żydowskie sklepy i biura były oznaczane graffiti, urządzano przed nimi pikiety, a czasami nawet je konfiskowano. 

Książki zarówno pisane przez Żydów, jak i innych „nie-Aryjczyków” były niszczone w masowych paleniach książek. 

Graffiti piętnujące lokal prowadzony przez Żydów, odradzające klientom wstępowania do niego
Tak zwane „publikacje nie-aryjskie” były publicznie palone 
Synagogi były odnajdywane i niszczone

Podczas „nocy kryształowej” na terenie Niemiec i Austrii doszło do częściowego lub całkowitego zniszczenia ponad 7500 żydowskich sklepów i przedsiębiorstw oraz 300 synagog. 30 000 Żydów wysłano do obozów koncentracyjnych. Pomimo że zwolniono ich 3 miesiące później, ponad 2000 ludzi zdążyło już umrzeć.

Tak zaczął się Holokaust...

Poranek po „nocy kryształowej” w Berlinie
Autorzy: artykuł

Curator — Sarah McDonald, Getty Images
Photographers — Fox Photos, General Photographic Agency, Henry Guttmann, Hulton Archive, Keystone Press, Three Lions Agency

Twórcy wszystkich multimediów
Pokazane artykuły w niektórych przypadkach mogły zostać przygotowane przez firmy niezależne, dlatego nie zawsze będą zgodne z poglądami wymienionych poniżej instytucji, które dostarczyły te materiały.
Strona główna
Przeglądaj
W pobliżu
Profil