14. 11. 2013 – 31. 12. 2018

Století relativity I

Muzeum umění Olomouc

Stálá expozice výtvarného umění 20. století

První polovina 20. století.

Cílem stálé expozice je představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak důležitých děl umění 20. století, která jsou součástí bohaté sbírky Muzea umění Olomouc. 

Expozice v úvodní části reflektuje dobu doznívání impresionismu a v kontrastu k nim představuje projevy symbolismu a dekadence ze začátku 20. století. Těžiště expozice pak spočívá v představení moderních směrů od expresionismu, kubismu a kuboexpresionismu až k civilismu nebo naopak exotismu 20. let. Závěr 20. let a 30. léta jsou věnovány abstraktním projevům a surrealismu. Poslední kapitolu pak tvoří díla reflektující v různých podobách dobu válečné apokalypsy. Specifickou kapitolu této části expozice pak představuje moderní krajinomalba, jejíž nejvýraznější díla rovněž (byť jiným jazykem) reflektují atmosféru doby, ve které vznikly.

Václav Špála
Václav Radimský
Jan Preisler
Emil Filla
Miloš Jiránek
Zdeněk Sklenář
Hana Wichterlová
František Foltýn
Toyen
Otto Gutfreund
Antonín Procházka
Bohumil Kubišta

Druhá polovina 20. století.

Druhá část stálé expozice je časově vymezená děním na výtvarné scéně nedlouho po skončení druhé světové války a pokračuje ukázkami nejvýznamnějších výtvarných tendencí druhé poloviny 20. století až do jeho závěru. Expozice začíná ukázkami tvorby významných solitérů 50. let či autorů, kteří navazovali na předválečnou avantgardu. Dále je pozornost věnována vzniku poválečné abstrakce, tedy dílům spjatým s různými podobami lyrické a strukturální abstrakce. Z mnoha protichůdných tendencí 60. let pak v expozici dominují ukázky širokého rozlivu lettrismu a neokonstruktivismu, s nimiž kontrastují malířská a sochařská díla tzv. nové figurace, české grotesky a pozdější existenciální figurace 70. a 80. let. Závěr expozice pak uzavírají konceptuální a postmoderní projevy, jejichž „blahé i neblahé vlivy“ zřetelně ovlivnily umění poslední dekády. Specifikem této části expozice je pokus o vřazení českého umění do širšího, víceméně středoevropského kontextu. Diváci se tak vedle českých tvůrců seznámí s tvorbou exilových autorů a význačných umělců z Polska, Maďarska a Slovenska.

Aleš Veselý
Jan Wojnar
Hugo Demartini
Dalibor Chatrný
Zdeněk Sýkora
Zdeněk Sýkora
Jan Kotík
Otis Laubert
Magalena Abakanowicz
Michael Rittstein
Jan Knap
František Skála
Jiří Surůvka
Autoři: Příběh

autor expozice / conception — Štěpánka Bieleszová
autor expozice / conception — Ladislav Daněk
odborná spolupráce / cooperation — Barbora Kundračíková

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil