Korunovace královny Alžběty II. 

Korunovace královny Alžběty II. byla velmi pompézním obřadem, který slavili lidé po celém světě. Znamenala začátek dlouhé a historicky významné vlády.

Děti slaví korunovaci
Král Jiří VI.

Nástup královny

Král Jiří VI. zemřel ve spánku v sídle Sandringham House v noci 6. února 1952. Bylo mu pouhých 56 let. Dlouhá nemoc a vypětí spojené s vůdcovskou pozicí v temných dnech druhé světové války si na milovaném monarchovi vybraly svou daň. 

Princezna Alžběta, starší ze dvou králových dcer, byla tou dobou v Keni, kde začínala její královská cesta po státech Commonwealthu. Zastupovala na ní krále z důvodu jeho chabému zdraví. 

Zprávu o jeho smrti jí sdělil její manžel, princ Filip. 

25letá Alžběta čelila nejen zármutku nad ztrátou otce, ale také tísnivé skutečnosti, že nyní je královnou Spojeného království a vládkyní zemí Commonwealthu ona. 

Přestože Alžběta nastoupila na trůn, její korunovace se konala až za dalších 16 měsíců. 

Portrét vévodkyně z Yorku (budoucí královna matka) se svou novorozenou dcerou Princeznou Elizabeth

Alžbětino mládí

Alžběta se narodila 21. dubna 1926 v Londýně. O čtyři roky později se narodila její mladší sestra, princezna Margaret. Jejich otec, vévoda z Yorku, byl druhým synem krále Jiřího V. a neočekávalo se, že by se stal králem.

V roce 1936 se ale vše změnilo. Starší bratr jejich otce, král Eduard VIII., se totiž vzdal trůnu, protože byl rozhodnut oženit se s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou, což se neslučovalo s jeho rolí hlavy anglikánské církve. Z Alžbětina otce se stal král Jiří VI. a z Alžběty dědička trůnu.

Alžběta se již v mládí vyznačovala silným charakterem a odpovědným přístupem. V průběhu druhé světové války vystupovala v rádiu, aby pozvedla morálku ostatních dětí, podporovala charitu a ve věku 18 let vstoupila do ženského pomocného sboru, kde se naučila řídit a spravovat auta.

V roce 1947 se princezna poprvé připojila ke svým rodičům na královské cestě po Jižní Africe. 

Princezna Alžběta s matkou a sestrou
Princezna Alžběta: Time, 1929
Rodinný den venku, 1936

„Prohlašuji před vámi všemi, že celý svůj život, ať bude dlouhý, nebo krátký, věnuji službě vám a naší velké královské rodině, do níž všichni patříme.“

Princezna Alžběta, 1947

Princ Filip

Princezna Alžběta poprvé potkala prince Filipa v roce 1934 ve svých osmi letech. Filip byl řecký princ, jehož rodina byla v roce 1922, když byl ještě dítě, přinucena k odchodu do exilu.

Znovu se setkali v roce 1939. Tehdy třináctiletá Alžběta oznámila, že se do Filipa (toho času kadeta Královského námořnictva) zamilovala a oba si začali pravidelně dopisovat.

Princ Filip
Královský pár

Královská svatba

Princ Filip strávil druhou světovou válku v aktivní službě ve Středozemí, po válce však mohli princ a princezna pokračovat v námluvách. Jejich zasnoubení bylo oznámeno v roce 1947 a 20. listopadu se vzali ve Westminsterském opatství. Stejného dne byl princi Filipovi udělen titul vévody z Edinburghu. 

Fronta na příděly 

Británie v roce 1953

V roce 1953 žila Británie stále ve stínu druhé světové války. Cukr a maso se i nadále vydávaly na příděl, což bylo velmi nepopulární. Mnoho měst pořád neslo stopy po bombardování.

Pozice Británie jako jedné z největších světových mocností byla ohrožena a impérium uvadalo.

V 50. letech se však země začala z poválečného strádání zotavovat. Mzdy rostly, příděly se rušily a vláda spustila program masivní výstavby domů.

Korunovace nové královny – mladé, krásné a svědomité – slibovala jasnější budoucnost.

„Korunovace byla časem znovuzrození. Vše povstávalo z popela ... a vše se neustále zlepšovalo.“

Princezna Margaret
Průvod ulicemi Londýna

Průvod

Přípravy na korunovaci královny Alžběty II. začaly v momentě, kdy v únoru 1952 usedla na trůn. Korunována královnou však byla až o 16 měsíců později – 2. června 1953.

Dlouho očekávaný den začal průvodem z Buckinghamského paláce k Westminsterskému opatství, místu anglických a britských korunovací od nástupu Harolda II. v roce 1066. Aby zabraly nejlepší místa podél trasy, tisíce nedočkavých diváků tu i přes prudký déšť stanovaly přes noc.

V samotný den korunovace lemovaly ulice asi 3 miliony lidí, kteří nové královně provolávali slávu. Přes sporadicky poprchávalo, ale samotný průvod se dočkal příznivého počasí.

V čele průvodu kráčely oddíly elitních britských gard následované reprezentanty ozbrojených sil Společenství národů (Commonwealth). Hlavy států a cizí královské rodiny jely v kočárech a za nimi v kočáře Gold State Coach i sama královna. 

Vojáci pochodují v průvodu

Hillary a Everest

29. května 1953 se novozélandský horolezec Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay stali prvními lidmi, kteří pokořili Mount Everest, nejvyšší horu světa. Protože měli malé zásoby kyslíku, mohli na vrcholu ve výšce 8848 metrů strávit pouhých 15 minut.

Zpráva o jejich mimořádném úspěchu se do Británie dostala ráno v samotný den korunovace. Jejich počin byl ihned oslavován jako dar ke korunovaci mladé královny a zpráva šířící se zaplněnými ulicemi Londýna se stala dalším důvodem k oslavám.

Hillary a plukovník John Hunt, velitel expedice, byli později novou královnou povýšeni do šlechtického stavu a Norgay obdržel medaili krále Jiřího.

Edmund Hillary a Tenzing Norgay 

Královské kočáry

Britská královská rodina má více než sto vozů a kočárů. Nejprestižnější je kočár Gold State Coach, který vezl královnu Alžbětu při korunovaci. Byl vyroben v roce 1762 v Londýně, váží čtyři tuny a táhne jej osm koní. Je pokryt množstvím lístkového zlata (odtud jeho název) a ozdoben malovanými panely.

V poslední době se nejčastěji používá královský kočár 1902 State Landau. Posloužil při svatbě Williama a Kate i při královnině diamantovém jubileu v roce 2012. 

Rytina z Westminsterského opatství

Korunovace

Příjezdem královny Alžběty do Westminsterského opatství, kde již čekalo 8000 hostů, započal církevní ceremoniál zakončený korunovací.

Královna byla oděna do šatů z bílého hedvábí s vyšitými emblémy národů Commonwealthu, přes něž měla přehozen více než 5 metrů dlouhý sametový královský šat s vlečkou nesenou sedmi družičkami.

U oltáře královna složila korunovační přísahu, že bude prosazovat spravedlnost a právo království a bránit anglikánskou víru. Pak při nejstarobylejším a nejposvátnějším momentu ceremoniálu ji arcibiskup canterburský pomazal svatým olejem, zatímco seděla na korunovačním trůnu. Když přijala královské žezlo, jablko a roucho a stala se tak královnou, shromáždění lidé zvolali: „Bůh chraň královnu!“.

„Věci, které jsem zde slíbila, vykonám a dodržím. K tomu mi dopomáhej Bůh.“

Královna Alžběta II., 1953

Po ceremoniálu

Po korunovačním ceremoniálu odvezl kočár Gold State Coach královnu zpět do Buckinghamského paláce. Kolem plotu paláce se rychle shromáždil velký dav a začal skandovat: „My chceme královnu!“

Královna provázena královskou rodinou poprvé vyšla na balkón, což ten den udělala ještě několikrát. Přivítalo ji obrovské skandování davu. Pak šla dovnitř na první ze dvou korunovačních banketů, kterých se účastnila rodina a cizí vládci a hodnostáři.

Na druhém banketu bylo poprvé podáváno „korunovační kuře“ – studené kuře ve smetanové kari omáčce připravené pro tuto příležitost.

V 17:00 kolem Buckinghamského paláce proletělo více než 150 letadel (kvůli špatnému počasí bylo nutné přelet několikrát odložit). Poslední výstup královny na balkón se odehrál o půlnoci. 

„Doufejme, že jsme svědky začátku nového alžbětinského věku, neméně slavného než byl ten první.“

Clement Attlee, 1953

Televize

Korunovace královny Alžběty II. se stala důležitým mezníkem v dějinách televize. Ceremoniál nebyl nikdy předtím natáčen, a přestože premiér Winston Churchill nemyslel, že by měl být, královna ano. V roce 1952 měla televizor méně než třetina britských domácností, ale zájem o sledování korunovace byl obrovský. Televize BBC před korunovací usilovně pracovala na rozšíření pokrytí a prodeje televizorů prudce stouply.

V samotný den korunovace se lidé shromáždili v obývacích pokojích, kinech a koncertních halách, aby mohli sledovat jedenáct hodin přímého přenosu. Přímý přenos byl černobílý, přestože byla korunovace filmována v barvě. Odhaduje se, že korunovaci sledovalo ve Velké Británii 20 milionů diváků (40 % populace). Toho dne se televize v Británii stala mainstreamovým zábavním médiem. 

Řídicí místnost televizního vysílače BBC
Korunovace v televizi

Ať nám dlouho vládne

Korunovací královny Alžběty II. započala pozoruhodná vláda, která je dosud druhou nejdelší vládou v britské historii.

V průběhu vlády vykonala nespočet návštěv cizích zemí a zemí Commonwealthu a jako hlava státu cestovala nejvíce v historii.

Její panování provázely významné a dramatické změny jak ve Spojeném království, tak ve zbytku světa, v neposlední řadě postupný úpadek britské imperiální moci.

Sama královská rodina prožívala svá vlastní traumata, včetně rozpadů manželství tří z jejích čtyř dětí a tragické a předčasné smrti Diany, princezny z Walesu, v roce 1997.

Královna s princem Filipem po boku přesto zůstala pevnou, důstojnou a svědomitou. Doma i v zahraničí si získala ohromnou popularitu, o čemž svědčí velký veřejný entuziasmus, který provázel diamantové jubileum v roce 2012. 

Autoři: Příběh

Toby Groom, Documentary Producer & Historian 
Mike Lewis, CEO & Founder, Historvius.com

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil