1942

Byly to děti

Paris City Hall

DEPORTACE A ZÁCHRANA ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ V PAŘÍŽI, 1940–1945

V červenci 1942 zatkla francouzská policie téměř 14 000 Pařížanů a většinu z nich shromáždila na Zimním velodromu (Vélodrome d'Hiver), z jediného důvodu. Byli to Židé. Bylo mezi nimi i hodně dětí. Více než polovina z celkových 11 400 židovských dětí deportovaných z Francie v letech 1942 až 1944 pocházela z Paříže. Dnes, v roce 2012, chce naše město u příležitosti 70. výročí „rafle du Vel d'Hiv“ (deportace na Zimní velodrom) uctít jejich památku. Chceme si také připomenout tisíce „ukrytých dětí“, které přežily holocaust díky záchranným akcím a solidaritě Pařížanů, jež byla ztělesněním cti našeho hlavního města. Tato výstava je proto vrcholným bodem vzpomínkové práce, kterou město již několik let organizuje. Navazuje na úsilí mnoha organizací o zachování a předávání vzpomínek. Tyto organizace zjišťovaly v jednotlivých správních jednotkách (arrondismentech) jména deportovaných dětí, oživovaly vzpomínky, příběhy a lidskou důstojnost. Přál bych si, aby nám tato výstava připomínala důležitost zachování vzpomínek, bdělosti a odpovědnosti.

Bertrand Delanoë

IDENTIFIKACE A VYLOUČENÍ

Příměří ze dne 22. června 1940 rozdělilo Francii na dvě části. Paříž, a tím pádem většina francouzských Židů, byla v severní zóně. Od září 1940 začaly okupační úřady a vláda ve Vichy se stigmatizací Židů. Židovství bylo definováno francouzskými zákony a německými nařízeními. Na základě těchto nařízení se potom identifikovalo, kdo je a kdo není Žid. Židé pak byli vyloučeni z ekonomického a kulturního života. Většina těchto opatření měla dopad nejen na dospělé, ale také na děti. To znamenalo radikální přelom v dosavadním vývoji v Evropě od 18. století, kdy se postupně přijímala opatření na ochranu dětí.

ZATČENÍ A DEPORTACE

Během holocaustu bylo v Paříži zatčeno celkem 6 100 dětí, především městskou policií. Většina z nich byla deportována do koncentračního tábora Osvětim v Polsku, kde byly hned při příjezdu zabity.

Děti internovaných rodičů

První pařížské deportace se konaly v průběhu roku 1941. Výsledkem bylo zatčení téměř 8 200 lidí, všichni byli muži a téměř všichni cizinci. Odvedení otců mělo pro jejich rodiny další tíživé následky, materiální i psychologické. Někdy to vedlo k tragickým situacím, kdy děti zůstaly úplně opuštěny.

SOLIDARITA A ZÁCHRANA

O osudu většiny židovských dětí deportovaných z Francie se rozhodovalo v Paříži. Neočekávaným zlomovým bodem se stala „rafle du Vel d'Hiv“ (Deportace na Zimní velodrom). Na jednu stranu definitivně zpečetila osudy Židů ve věku do 16 let. Na druhou stranu vyvolala bouřlivé reakce, které v lidech probudily odpor proti tomuto radikálnímu vyhlazovacímu projektu. Pařížané pozorovali náhlé mizení osob z poschodí, bytových domů a ulic a někdy byli sami svědky násilného zatýkání francouzskou policií – a to nejen mužů, ale i žen a především dětí. Tyto scény vyvolaly solidaritu mezi nežidovskou populací, která byla zatím k situaci Židů lhostejná a někdy ji dokonce i schvalovala. Židovské sociální organizace, které již několik měsíců podporovaly rodiny, jejichž situace se stále zhoršovala, mohly nyní stavět na těchto projevech sympatie a bojovat za společný cíl: zachránit děti.

Dospívání dětí, které přežily

V Paříži, stejně jako v celé Francii, přežilo válku asi 80 % židovských dětí. Odhaduje se, že 10 000 z nich zůstalo na živu díky tomu, že se o ně postaraly židovské záchranné organizace podporované nežidovským obyvatelstvem. Je však velmi obtížné odhadnout přesný počet. V případě nesystematické solidární pomoci sousedů, kamarádů nebo spolužáků jsou odhady ještě obtížnější. Kromě toho přežilo mnoho dětí válku se svými rodiči, kterým se podařilo zůstat po celou dobu doma v Paříži. Osudy židovských dětí, které přežily válku ve Francii, jsou tedy velmi rozmanité.

Autoři: Příběh

Amicale des anciens et sympathisants de l’OSE
Archives nationales
Archives de la ville
Archives départementales du Loiret
Archives de la préfecture de police de Paris
Archives de l’ORT-France
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Bibliothèque nationale de France
Centre Medem
CERCIL/Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv
Comité français pour Yad Vashem
Maison d’Izieu
Mémorial des enfants juifs exterminés
Ministère de la Défense
Musée de la résistance et de la déportation de Besançon
Musée de la résistance nationale
OSE
United States Holocaust Memorial Museum (Washington)
Amicale des anciens et sympathisants de l’OSE
Archives nationales
Archives de la ville
Archives départementales du Loiret
Archives de la préfecture de police de Paris
Archives de l’ORT-France
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Bibliothèque nationale de France
Centre Medem
Comité français pour Yad Vashem
Maison d’Izieu
Mémorial des enfants juifs exterminés
Ministère de la Défense
Musée de la résistance et de la déportation de Besançon
Musée de la résistance nationale
OSE
United States Holocaust Memorial Museum (Washington)

Autoři: všechna média
Vybraný příběh může být dílem nezávislé třetí strany a nemusí vždy odrážet názory níže uvedených institucí, které obsah dodaly.
Přeložit pomocí Googlu
Domů
Prozkoumat
V okolí
Profil