พ.ศ. 2485

พวกเขาเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ

Paris City Hall

การเนรเทศและช่วยเหลือเด็กชาวยิวในปารีส ปี 1940-1945

ในเดือนกรกฎาคมปี 1942 ชาวปารีสเกือบ 14,000 รายถูกตำรวจฝรั่งเศสจับ ส่วนใหญ่ถูกรวมไว้ที่ Vélodrome d’Hiver ด้วยเหตุผลเพียงว่าพวกเขาเป็นชาวยิว โดยในนั้นมีเด็กจำนวนมาก เด็กชาวยิวมากกว่าครึ่งของ 11,400 รายที่ถูกเนรเทศจากฝรั่งเศสในช่วงปี 1942 ถึง 1944 เป็นชาวปารีส ในปี 2012 นี้ ในวันครบรอบ 70 ปีของ "rafle du Vél d’Hiv" [การต้อนจับที่ Vel' d'Hiv] เมืองของเราต้องการเชิดชูความทรงจำเหล่านี้ เรายังต้องการรำลึกถึงเด็กจำนวนหลายพันรายที่ "ถูกซ่อน" ซึ่งรอดชีวิตจาก Shoah เนื่องจากเครือข่ายความช่วยเหลือและความสามัคคีของชาวปารีสที่ทำให้เกียรติแห่งเมืองหลวงของเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ดังนั้น การจัดแสดงนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของการรำลึกที่เมืองได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปี โดยจะทำการส่งต่อและรักษาการทำงานที่ดำเนินการโดยองค์กรต่างๆ จำนวนมากในแต่ละส่วนท้องถิ่นในการนำเอาชื่อ ความทรงจำ เรื่องราว และศักดิ์ศรีของเด็กที่ถูกเนรเทศกลับมา ขอให้การจัดแสดงนี้แสดงถึงความทรงจำ การเฝ้าระวัง และความรับผิดชอบ

Bertrand Delanoë

จำแนกและการกีดกัน

การสงบศึกในวันที่ 22 มิถุนายน 1940 ได้แบ่งฝรั่งเศสเป็นสองส่วน ชาวปารีสและชาวยิวในฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือ นับแต่เดือนกันยายนปี 1940 เจ้าหน้าที่ยึดครองและรัฐบาล Vichy ได้เข้าจัดการตีตราชาวยิว กฎหมายฝรั่งเศสและกฎของเยอรมันระบุว่าใครเป็นคนยิวก่อนที่จะจำแนกและส่งตัวพวกเขา จากนั้น ชาวยิวก็ถูกกีดกันจากชีวิตทั้งในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม กฎระเบียบส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่ได้ส่งผลต่อผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ส่งผลต่อเด็กด้วย ด้วยเหตุนี้ กฎระเบียบเหล่านี้จึงเป็นเหมือนเครื่องหมายแสดงการหยุดลงอย่างสิ้นเชิงของความคุ้มครองที่เด็กได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากในยุโรปนับแต่ศตวรรษที่สิบแปด

การจับกุมและเนรเทศ

เด็กจำนวนทั้งหมดมากกว่า 6,100 คนถูกจับกุมในปารีสในระหว่างเหตุการณ์ Shoah ซึ่งส่วนใหญ่ตำรวจในเมืองเป็นคนจับ เด็กส่วนใหญ่ถูกเนรเทศไปยังค่าย Auschwitz ในโปแลนด์ซึ่งจะถูกฆ่าเมื่อไปถึง

การเป็นลูกของพ่อแม่ที่ถูกกักขัง

การต้อนจับชาวปารีสครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงปี 1941 ซึ่งจับคนได้เกือบ 8,200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ การกักขังผู้เป็นพ่อจำนวนมากเหล่านี้ทำให้เกิดความยากลำบากในด้านปัจจัยดำรงชีพและด้านจิตใจแก่ครอบครัวของพวกเขามากขึ้นไปอีก ในบางครั้งทำให้เกิดผลอันน่าเศร้าที่เด็กจะถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง

ความสามัคคีและการช่วยเหลือ

ชะตาชีวิตของเด็กชาวยิวส่วนใหญ่ที่ถูกเนรเทศจากฝรั่งเศสได้รับการตัดสินในปารีส "rafle du Vél d’Hiv" [การต้อนจับใน Vél d’Hiv] เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลเกินคาด ในด้านหนึ่ง ถือเป็นการปิดกั้นชะตาชีวิตของชาวยิวที่อายุน้อยกว่า 16 ปีอย่างสิ้นเชิง แต่ในอีกด้านหนึ่ง การตอบสนองที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ได้เปิดประตูสู่การต่อต้านการฆ่าล้างที่โหดร้ายนี้ ในที่ดิน ในอาคารอพาร์ทเมนต์ บนถนน ชาวปารีสสังเกตเห็นการหายตัวอย่างฉับพลันเหล่านี้ และในบางครั้งก็ได้เห็นการจับกุมอันโหดร้ายของตำรวจฝรั่งเศส ซึ่งไม่ใช่เพียงการจับผู้ชาย แต่เป็นการจับผู้หญิงและแม้กระทั่งเด็กด้วย ฉากเหล่านี้ก่อให้เกิดการตอบโต้ด้วยความสามัคคีในหมู่คนที่ไม่ใช่ชาวยิวซึ่งก่อนหน้านั้นได้เฉยเมยและในบางครั้งก็รู้สึกดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวยิว ในตอนนี้ องค์กรสังคมชาวยิวซึ่งหลายเดือนมานี้ได้ให้การสนับสนุนครอบครัวที่สถานการณ์ในครอบครัวยังคงตกต่ำลงเรื่อยๆ ได้สร้างรากฐานของการแสดงออกถึงความเห็นใจเพื่อให้เป้าหมายของการร่วมมือ "ช่วยชีวิตเด็ก" สำเร็จ

เอาชีวิตรอดและเติบโต

ในปารีส ซึ่งเหมือนกับที่อื่นๆ ในฝรั่งเศส เด็กชาวยิวประมาณ 80% รอดชีวิตจากสงคราม โดยประมาณ 10,000 รายรอดชีวิตเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายความช่วยเหลือชาวยิว ซึ่งสนับสนุนโดยคนที่ไม่ใช่ชาวยิว อย่างไรก็ตาม การหาตัวเลขที่ถูกต้องนั้นทำได้ยาก ยิ่งการประมาณตัวเลขในเชิงปริมาณยิ่งทำได้ยากเนื่องด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือของเพื่อนบ้านทั้งหลาย เพื่อน หรือเพื่อนร่วมห้อง ในที่สุด เด็กหลายคนรอดชีวิตจากสงครามพร้อมๆ กับพ่อแม่ของพวกเขาที่พยายามอยู่บ้านในปารีสตลอดเวลา ประสบการณ์ของเด็กชาวยิวที่รอดชีวิตจากสงครามในฝรั่งเศสจึงค่อนข้างมีความหลากหลาย

เครดิต: เรื่องราว

Amicale des anciens et sympathisants de l’OSE
Archives nationales
Archives de la ville
Archives départementales du Loiret
Archives de la préfecture de police de Paris
Archives de l’ORT-France
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Bibliothèque nationale de France
Centre Medem
CERCIL/Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv
Comité français pour Yad Vashem
Maison d’Izieu
Mémorial des enfants juifs exterminés
Ministère de la Défense
Musée de la résistance et de la déportation de Besançon
Musée de la résistance nationale
OSE
United States Holocaust Memorial Museum (Washington)
Amicale des anciens et sympathisants de l’OSE
Archives nationales
Archives de la ville
Archives départementales du Loiret
Archives de la préfecture de police de Paris
Archives de l’ORT-France
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Bibliothèque nationale de France
Centre Medem
Comité français pour Yad Vashem
Maison d’Izieu
Mémorial des enfants juifs exterminés
Ministère de la Défense
Musée de la résistance et de la déportation de Besançon
Musée de la résistance nationale
OSE
United States Holocaust Memorial Museum (Washington)

เครดิต: สื่อทั้งหมด
เรื่องราวที่นำเสนอบางเรื่องเขียนขึ้นโดยบุคคลหรือหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่งอาจแสดงมุมมองที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ที่อนุเคราะห์รูปภาพตามรายชื่อด้านล่าง
แปลภาษาด้วย Google
หน้าแรก
สำรวจ
ใกล้เคียง
โปรไฟล์